211010 Художник – изящни изкуства. 2110102 Стенопис

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Завърших средното си образование в специализирана паралелка, с разширено изучаване на изящни изкуства, но по време на следването си нямахме обучение по Стенопис. Аз винаги съм се възхищавал на стенописите в нашите църкви и поради тази причина, реших, че имам необходимост от допълнително обучение като художник – изящни изкуства по специалността 2110102 Стенопис, която да ми предложи овладяването не само на класическите стенописни техники, като фреско, секо, мозайка, сграфито, но и на редица нови техники и технологии, които могат да се прилагат в развитието на архитектурната среда. Тази моя цел бе осъществена посредством Центъра за професионално обучение Хармония, където посещавах обучение по Стенопис.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]