Подробна Информация за обучение

Информация за стартиране, времетраене, цена и необходими документи

В полето за търсене въведете код, професия или специалност

От плюса може да видите още за професията и цените, а от бутона ВИЖ ОЩЕ подробно описание

КОДПРОФЕСИЯКОДСПЕЦИАЛНОСТСПКЦЕНАС ВАУЧЕРИнформация
211010ХУДОЖНИК – ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА2110101Живопис31800900ВИЖ ОЩЕ
211010ХУДОЖНИК – ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА2110102Стенопис31800900ВИЖ ОЩЕ
211010ХУДОЖНИК – ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА2110103Графика31800900ВИЖ ОЩЕ
211010ХУДОЖНИК – ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА2110104Скулптура31800900ВИЖ ОЩЕ
211010ХУДОЖНИК – ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА2110111Илюстрация и оформление на книгата31800900ВИЖ ОЩЕ
212030МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ2120301Класическо пеене31800 900ВИЖ ОЩЕ
212030МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ2120302Народно пеене31800900ВИЖ ОЩЕ
212030МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ2120303Поп и джаз пеене31800 900ВИЖ ОЩЕ
212050ТАНЦЬОР2120501Български танци31800 900ВИЖ ОЩЕ
212050ТАНЦЬОР2120502Модерен танц31800 900ВИЖ ОЩЕ
213020ФОТОГРАФ2130201Фотография31800 900ВИЖ ОЩЕ
213030ПОЛИГРАФИСТ2130301Полиграфия31800 900ВИЖ ОЩЕ
213050КОМПЮТЪРЕН АНИМАТОР2130501Компютърна анимация31800 900ВИЖ ОЩЕ
213060КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК2130601Компютърна графика31800 900ВИЖ ОЩЕ
213070 ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР2130701Графичен дизайн31800 900ВИЖ ОЩЕ
213080МУЗИКАЛЕН ОФОРМИТЕЛ2130801Музикално оформление31800900ВИЖ ОЩЕ
213150ДИСКОВОДЕЩ2131501Водещ на музикално артистични събития31800900ВИЖ ОЩЕ
214010ДИЗАЙНЕР2140101Театрален, кино и телевизионен декор31800 900ВИЖ ОЩЕ
214010ДИЗАЙНЕР2140102Художествено осветление за театър, кино и телевизия31800 900ВИЖ ОЩЕ
214010ДИЗАЙНЕР2140103Театрален грим и перуки31800900ВИЖ ОЩЕ
214010ДИЗАЙНЕР2140104Аранжиране31800 900ВИЖ ОЩЕ
214010ДИЗАЙНЕР2140106Интериорен дизайн31800900ВИЖ ОЩЕ
214010ДИЗАЙНЕР2140108Моден дизайн31800 900ВИЖ ОЩЕ
214010ДИЗАЙНЕР2140109Пространствен дизайн31800 900ВИЖ ОЩЕ
214010ДИЗАЙНЕР2140110Промишлен дизайн31800 900ВИЖ ОЩЕ
214010ДИЗАЙНЕР2140112Рекламна графика31800 900ВИЖ ОЩЕ
215030БИЖУТЕР2150301Бижутерия21200900ВИЖ ОЩЕ
215040ДЪРВОРЕЗБАР2150401Дърворезбарство21200600ВИЖ ОЩЕ
215050КЕРАМИК2150501Керамика21200600ВИЖ ОЩЕ
215060КАМЕНОДЕЛЕЦ2150601Каменоделство21200600ВИЖ ОЩЕ
215060КАМЕНОДЕЛЕЦ2150602Декоративни скални облицовки21200600ВИЖ ОЩЕ
215070ХУДОЖНИК – ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА2150701Художествена дърворезба31800 900ВИЖ ОЩЕ
215070ХУДОЖНИК – ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА2150702Художествена керамика31800 900ВИЖ ОЩЕ
215070ХУДОЖНИК – ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА2150703Художествена тъкан31800900ВИЖ ОЩЕ
215070ХУДОЖНИК – ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА2150704Художествена обработка на метали31800 900ВИЖ ОЩЕ
215070ХУДОЖНИК – ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА2150705Иконопис31800 900ВИЖ ОЩЕ
322010Библиотекар3220101Библиотекознание31800900ВИЖ ОЩЕ
341020 ПРОДАВАЧ – КОНСУЛТАНТ3410201Продавач – консултант21200600ВИЖ ОЩЕ
341030БРОКЕР3410301Недвижими имоти31800 900ВИЖ ОЩЕ
341040ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ3410401Търговия на едро и дребно31800900ВИЖ ОЩЕ
342020СЪТРУДНИК В МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ3420201Маркетингови проучвания21200600ВИЖ ОЩЕ
343010ФИНАНСИСТ3430101Банково дело31800900ВИЖ ОЩЕ
343010ФИНАНСИСТ3430102Застрахователно и осигурително дело31800 900ВИЖ ОЩЕ
343020ФИНАНСОВ ОТЧЕТНИК3430201Финансова отчетност21200600ВИЖ ОЩЕ
344020ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК 3440201МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ21200600ВИЖ ОЩЕ
344020ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК 3440202МИТНИЧЕСКО И ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ21200600ВИЖ ОЩЕ
344030ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ3440301Оперативно счетоводство31800 900ВИЖ ОЩЕ
345040СЪТРУДНИК В БИЗНЕС УСЛУГИ3450401Бизнес услуги21200600ВИЖ ОЩЕ
345050СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС3450501Малък и среден бизнес21200600ВИЖ ОЩЕ
345060КАСИЕР3450601КАСИЕР1600300ВИЖ ОЩЕ
345070КАЛКУЛАНТ3450701КАЛКУЛАНТ1600300ВИЖ ОЩЕ
345080СНАБДИТЕЛ3450801Снабдител1600300ВИЖ ОЩЕ
345120ИКОНОМИСТ3451201ИНДУСТРИЯ31800900ВИЖ ОЩЕ
345120ИКОНОМИСТ3451202ТЪРГОВИЯ31800 900ВИЖ ОЩЕ
345120ИКОНОМИСТ3451203ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО31800900ВИЖ ОЩЕ
345120ИКОНОМИСТ3451204ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ31800900ВИЖ ОЩЕ
345120ИКОНОМИСТ3451205ГОРСКО СТОПАНСТВО31800900ВИЖ ОЩЕ
346010ОФИС- МЕНИДЖЪР3460101Бизнес – администрация31800 900ВИЖ ОЩЕ
346020ОФИС-СЕКРЕТАР3460201Административно обслужване21200600ВИЖ ОЩЕ
346030ДЕЛОВОДИТЕЛ3460301Деловодство и архив1600300ВИЖ ОЩЕ
347010 СЪТРУДНИК ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ3470101Индустриални отношения31800900ВИЖ ОЩЕ
443010ТЕХНИК-ГЕОЛОГ4430101Геология и геофизика31800900ВИЖ ОЩЕ
443010ТЕХНИК-ГЕОЛОГ4430102Хидрогеология и геотехника31800900ВИЖ ОЩЕ
481010ПРОГРАМИСТ4810101Програмно осигуряване21200600ВИЖ ОЩЕ
481020 СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ4810201Системно програмиране31800900ВИЖ ОЩЕ
481030Приложен програмист4810301Приложно програмиране31800900ВИЖ ОЩЕ
482010ИКОНОМИСТ–ИНФОРМАТИК4820101Икономическа информатика31800900ВИЖ ОЩЕ
482020ОПЕРАТОР ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ4820201Икономическо информационно осигуряване21200600ВИЖ ОЩЕ
482030ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР4820301Текстообработване1600300ВИЖ ОЩЕ
482040ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ4820401Електронна търговия31800900ВИЖ ОЩЕ
521010МАШИНЕН ТЕХНИК 5210103Машини и съоръжения в металургията31800900ВИЖ ОЩЕ
521010МАШИНЕН ТЕХНИК 5210105Машини и системи с ЦПУ31800900ВИЖ ОЩЕ
521010МАШИНЕН ТЕХНИК 5210113Машини и съоръжения за заваряване31800900ВИЖ ОЩЕ
521010МАШИНЕН ТЕХНИК 5210117Технология на машиностроенето31800900ВИЖ ОЩЕ
521010МАШИНЕН ТЕХНИК 5210118Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост31800900ВИЖ ОЩЕ
521010МАШИНЕН ТЕХНИК 5210119Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост31800900ВИЖ ОЩЕ
521010МАШИНЕН ТЕХНИК 5210120Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството31800900ВИЖ ОЩЕ
521030МАШИНЕН ОПЕРАТОР5210301Металорежещи машини21200600ВИЖ ОЩЕ
521030МАШИНЕН ОПЕРАТОР5210302Машини за гореща обработка на металите21200600ВИЖ ОЩЕ
521030МАШИНЕН ОПЕРАТОР5210303Машини и съоръжения по заваряване21200600ВИЖ ОЩЕ
521040МАШИНЕН МОНТЬОР5210403Машини и съоръжения в металургията21200600ВИЖ ОЩЕ
521040МАШИНЕН МОНТЬОР5210414Металообработващи машини21200600ВИЖ ОЩЕ
521040 МАШИНЕН МОНТЬОР5210415Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост21200600ВИЖ ОЩЕ
521040МАШИНЕН МОНТЬОР5210416Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост21200600ВИЖ ОЩЕ
521040МАШИНЕН МОНТЬОР5210417Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството21200600ВИЖ ОЩЕ
521050ТЕХНИК НА ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА5210501Измервателна и организационна техника31800900ВИЖ ОЩЕ
521050ТЕХНИК НА ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА5210504Лазерна и оптична техника31800900ВИЖ ОЩЕ
521050ТЕХНИК НА ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА5210505Медицинска техника31800900ВИЖ ОЩЕ
521060МОНТЬОР НА ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА5210601Измервателна и организационна техника21200600ВИЖ ОЩЕ
521070ТЕХНИК-МЕТАЛУРГ5210701Металургия на черните метали31800900ВИЖ ОЩЕ
521070ТЕХНИК-МЕТАЛУРГ5210702Металургия на цветните метали31800900ВИЖ ОЩЕ
521080ОПЕРАТОР В МЕТАЛУРГИЯТА5210801Металургия на черните метали21200600ВИЖ ОЩЕ
521080 ОПЕРАТОР В МЕТАЛУРГИЯТА5210802Металургия на цветните метали21200600ВИЖ ОЩЕ
521090ЗАВАРЧИК5210901Заваряване1600300ВИЖ ОЩЕ
521100СТРУГАР5211001Стругарство1600300ВИЖ ОЩЕ
521110ШЛОСЕР5211101Шлосерство1600300ВИЖ ОЩЕ
521140МЕХАТРОНИКА5211401Мехатроника31800900ВИЖ ОЩЕ
522010ЕЛЕКТРОТЕХНИК5220101Електрически машини и апарати31800900ВИЖ ОЩЕ
522010ЕЛЕКТРОТЕХНИК5220102Електроенергетика31800900ВИЖ ОЩЕ
522010ЕЛЕКТРОТЕХНИК5220103Електрообзавеждане на производството31800900ВИЖ ОЩЕ
522010ЕЛЕКТРОТЕХНИК5220109Електрически инсталации31800900ВИЖ ОЩЕ
522010ЕЛЕКТРОТЕХНИК5220110Електродомакинска техника31800900ВИЖ ОЩЕ
522020ЕЛЕКТРОМОНТЬОР5220201Електрически машини и апарати21200600ВИЖ ОЩЕ
522020ЕЛЕКТРОМОНТЬОР5220204Електрообзавеждане на производството21200600ВИЖ ОЩЕ
522020ЕЛЕКТРОМОНТЬОР5220210Електрически инсталации21200600ВИЖ ОЩЕ
522020ЕЛЕКТРОМОНТЬОР5220211Електродомакинска техника21200600ВИЖ ОЩЕ
522020Електромонтьор5220212Електроенергетика21200600ВИЖ ОЩЕ
522030ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ 5220301Топлоенергетика31800900ВИЖ ОЩЕ
522030ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ 5220303Хидроенергетика31800900ВИЖ ОЩЕ
522030 ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ 5220308Възобновяеми енергийни източници325001800ВИЖ ОЩЕ
522030ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ 5220309Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна31800900ВИЖ ОЩЕ
522040МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ 5220401Топлоенергетика21200600ВИЖ ОЩЕ
522040МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ 5220403Хидроенергетика21200600ВИЖ ОЩЕ
522040МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ5220408Възобновяеми енергийни източници21200600ВИЖ ОЩЕ
522040МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ5220409Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна21200600ВИЖ ОЩЕ
522050ОПЕРАТОР НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ5220501Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения21200600ВИЖ ОЩЕ
523010Техник по комуникационни системи5230101Радио и телевизионна техника31800900ВИЖ ОЩЕ
523010Техник по комуникационни системи5230102Телекомуникационни системи31800900ВИЖ ОЩЕ
523010Техник по комуникационни системи5230103Радиолокация, радионавигация и хидроакустични системи31800900ВИЖ ОЩЕ
523010Техник по комуникационни системи5230104Кинотехника, аудио и видеосистеми31800900ВИЖ ОЩЕ
523010ТЕХНИК ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ5230105Оптически комуникационни системи31800900ВИЖ ОЩЕ
523020МОНТЬОР ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ5230201Радио и телевизионна техника21200600ВИЖ ОЩЕ
523020МОНТЬОР ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ5230202Телекомуникационни системи21200600ВИЖ ОЩЕ
523020МОНТЬОР ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ5230203Радиолокация, радионавигация и хидроакустични системи21200600ВИЖ ОЩЕ
523020МОНТЬОР ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ5230204Кинотехника, аудио и видеосистеми21200600ВИЖ ОЩЕ
523020МОНТЬОР ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ5230205Оптически комуникационни системи21200600ВИЖ ОЩЕ
523050ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ5230501Компютърна техника и технологии31800900ВИЖ ОЩЕ
523050Техник на компютърни системи5230502Компютърни мрежи31800900ВИЖ ОЩЕ
523060МОНТЬОР НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ5230601Компютърна техника и технологии21200600ВИЖ ОЩЕ
523060МОНТЬОР НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ5230602Компютърни мрежи21200600ВИЖ ОЩЕ
523070Техник по автоматизация5230701Автоматизация на непрекъснати производства31800900ВИЖ ОЩЕ
523080МОНТЬОР ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ5230801Автоматизирани системи21200600ВИЖ ОЩЕ
524010ХИМИК - ТЕХНОЛОГ5240101Технология на неорганичните вещества31800900ВИЖ ОЩЕ
524010ХИМИК - ТЕХНОЛОГ5240105Технология на органичните вещества31800900ВИЖ ОЩЕ
524010ХИМИК - ТЕХНОЛОГ5240107Технология на химичните влакна31800900ВИЖ ОЩЕ
524010ХИМИК - ТЕХНОЛОГ5240106Технология на полимерите31800900ВИЖ ОЩЕ
524010ХИМИК - ТЕХНОЛОГ5240109Технология на целулозата, хартията и опаковките31800900ВИЖ ОЩЕ
524011ХИМИК - ТЕХНОЛОГ5240110Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти31800900ВИЖ ОЩЕ
524010ХИМИК - ТЕХНОЛОГ5240114Технология на хомеопатичните и фитопродукти31800900ВИЖ ОЩЕ
524040ЛАБОРАНТ5240401Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства31800900ВИЖ ОЩЕ
524060ХИМИК - ОПЕРАТОР5240601Технология на неорганичните вещества21200600ВИЖ ОЩЕ
524060ХИМИК - ОПЕРАТОР5240605Технология на органичните вещества21200600ВИЖ ОЩЕ
524060ХИМИК - ОПЕРАТОР5240606Технология на полимерите21200600ВИЖ ОЩЕ
524060ХИМИК - ОПЕРАТОР5240607Технология на химичните влакна21200600ВИЖ ОЩЕ
524060ХИМИК - ОПЕРАТОР5240609Технология на целулозата, хартията и опаковките21200600ВИЖ ОЩЕ
524061ХИМИК - ОПЕРАТОР5240610Технология на фармацевтични и парфюмерийно – козметични продукти21200600ВИЖ ОЩЕ
525010ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА5250101Автотранспортна техника31800900ВИЖ ОЩЕ
5250102ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА5250102Пътностроителна техника31800900ВИЖ ОЩЕ
525010ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА5250103Автомобилна мехатроника31800900ВИЖ ОЩЕ
525010ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА5250104Електрически превозни средства31800900ВИЖ ОЩЕ
525020МОНТЬОР ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА5250201Автотранспортна техника21200 600ВИЖ ОЩЕ
525020МОНТЬОР ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА5250202Пътностроителна техника21200 600ВИЖ ОЩЕ
525050ТЕХНИК ПО ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА5250501Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства31800900ВИЖ ОЩЕ
525050ТЕХНИК ПО ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА5250502Подемно-транспортна техника с електрозадвижване31800900ВИЖ ОЩЕ
525060МОНТЬОР ПО ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА5250601Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства21200600ВИЖ ОЩЕ
525060МОНТЬОР ПО ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА5250602Подемно-транспортна техника с електрозадвижване21200600ВИЖ ОЩЕ
525070ТЕХНИК ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА5250701Локомотиви и вагони31800900ВИЖ ОЩЕ
525070ТЕХНИК ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА5250702Подемно-транспортна, пътностроителна и ремонтна ж.п техника31800900ВИЖ ОЩЕ
525080 МОНТЬОР НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА5250801Локомотиви и вагони21200600ВИЖ ОЩЕ
525120РАБОТНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА5251201Автобояджийство1600300ВИЖ ОЩЕ
525120 РАБОТНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА5251202Автотенекеджийство1600300ВИЖ ОЩЕ
541010ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ5410101Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи31800900ВИЖ ОЩЕ
541010ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ5410102Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия31800900ВИЖ ОЩЕ
541010ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ5410106Производство на алкохолни и безалкохолни напитки31800900ВИЖ ОЩЕ
541010ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ5410109Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла31800900ВИЖ ОЩЕ
541020ОПЕРАТОР В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ5410201Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи21200600ВИЖ ОЩЕ
541020ОПЕРАТОР В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ5410205Производство на алкохолни и безалкохолни напитки21200600ВИЖ ОЩЕ
541020ОПЕРАТОР В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ5410208Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла21200600ВИЖ ОЩЕ
541030ХЛЕБАР-СЛАДКАР5410301Производство на хляб и хлебни изделия21200600ВИЖ ОЩЕ
541030ХЛЕБАР-СЛАДКАР5410302Производство на сладкарски изделия21200600ВИЖ ОЩЕ
541030ХЛЕБАР-СЛАДКАР5410303Декорация на сладкарски изделия21200600ВИЖ ОЩЕ
541040Техник-технолог по поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост5410401Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост31800900ВИЖ ОЩЕ
541050РАБОТНИК В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ5410501Хранително-вкусова промишленост1600300ВИЖ ОЩЕ
541060ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ ПО КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИ И НАПИТКИ5410601Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки31800900ВИЖ ОЩЕ
542020ТЕКСТИЛЕН ТЕХНИК5420203Плетачно производство31800900ВИЖ ОЩЕ
542030ОПЕРАТОР В ТЕКСТИЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО5420302Тъкачно производство21200600ВИЖ ОЩЕ
542030ОПЕРАТОР В ТЕКСТИЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО5420302Плетачно производство21200600ВИЖ ОЩЕ
542040МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО5420401Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил31800900ВИЖ ОЩЕ
542050ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО5420501Производство на облекло от текстил21200600ВИЖ ОЩЕ
542060МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБУВНИ И КОЖЕНО-ГАЛАНТЕРИЙНИ ИЗДЕЛИЯ5420601Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия31800900ВИЖ ОЩЕ
542070 ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБУВНИ И КОЖЕНО-ГАЛАНТЕРИЙНИ ИЗДЕЛИЯ5420701Производство на обувни изделия21200600ВИЖ ОЩЕ
542080РАБОТНИК В ТЕКСТИЛНО ПРОИЗВОДСТВО5420801Текстилно производство1600300ВИЖ ОЩЕ
542090РАБОТНИК В ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО 5420901Производство на облекло1600300ВИЖ ОЩЕ
542100РАБОТНИК В ОБУВНО И КОЖЕНО-ГАЛАНТЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО5421001Обувно и кожено-галантерийно производство1600300ВИЖ ОЩЕ
542110Шивач5421101Шивачество1600300ВИЖ ОЩЕ
542120 ОБУЩАР5421201Обущарство1600300ВИЖ ОЩЕ
542130КИЛИМАР 5421301Ръчно изработване на килими1600300ВИЖ ОЩЕ
542130КИЛИМАР 5421302Ръчно изработване на гоблени, губери, козяци1600300ВИЖ ОЩЕ
542140ПЛЕТАЧ 5421401Ръчно художествено плетиво1600300ВИЖ ОЩЕ
542140ПЛЕТАЧ 5421402Плетач на настолна плетачна машина1600300ВИЖ ОЩЕ
542150 БРОДИРОВАЧ 5421501Бродерия1600300ВИЖ ОЩЕ
543010 ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО 5430101Мебелно производство31800900ВИЖ ОЩЕ
543010 ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО 5430104Реставрация на стилни мебели и дограма31800900ВИЖ ОЩЕ
543010 ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО 5430106Тапицерство и декораторство31800900ВИЖ ОЩЕ
543010 ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО 5430107Производство на врати и прозорци31800900ВИЖ ОЩЕ
543010 ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО 5430109Дърворезни и амбалажни производства31800900ВИЖ ОЩЕ
543010 ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО 5430110Производство на плочи и слоеста дървесина31800900ВИЖ ОЩЕ
543010 ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО 5430111Производство на строителни изделия от дървесина31800900ВИЖ ОЩЕ
543020ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО5430201Производство на мебели21200600ВИЖ ОЩЕ
543020ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО5430202Производство на врати и прозорци21200600ВИЖ ОЩЕ
543020ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО5430203Производство на тапицирани изделия21200600ВИЖ ОЩЕ
543020ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО5430205Моделчество и дървостругарство21200600ВИЖ ОЩЕ
543020ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО5430206Дърворезно, амбалажно и паркетно производство21200600ВИЖ ОЩЕ
543020ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО5430207Производство на дървесни плочи21200600ВИЖ ОЩЕ
543020ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО5430208Производство на фурнир и слоеста дървесина21200600ВИЖ ОЩЕ
543020ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО5430209Производство на дървени детски играчки21200600ВИЖ ОЩЕ
543090РАБОТНИК В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО5430901Производство на фасонирани материали1600300ВИЖ ОЩЕ
543090РАБОТНИК В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО5430902Производство на тапицирани изделия1600300ВИЖ ОЩЕ
543090РАБОТНИК В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО5430903Производство на бъчви1600300ВИЖ ОЩЕ
543090РАБОТНИК В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО5430904Производство на плетени изделия от дървесина1600300ВИЖ ОЩЕ
543090РАБОТНИК В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО5430905Производство на врати и прозорци1600300ВИЖ ОЩЕ
543090РАБОТНИК В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО5430906Производство на мебели1600300ВИЖ ОЩЕ
543100ОРГАНИЗАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО И ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕБЕЛИ5431001Мебелно производство31800900ВИЖ ОЩЕ
543100ОРГАНИЗАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО И ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕБЕЛИ5431002Дървообработване31800900ВИЖ ОЩЕ
581010Геодезист5810101Геодезия31800900ВИЖ ОЩЕ
582010СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК5820101Строителство и архитектура31800900ВИЖ ОЩЕ
582010СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК5820102Водно строителство31800900ВИЖ ОЩЕ
582010СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК5820103Транспортно строителство31800900ВИЖ ОЩЕ
582030Строител5820302Кофражи21200600ВИЖ ОЩЕ
582030Строител5820303Армировка и бетон21200600ВИЖ ОЩЕ
582030Строител5820304Зидария21200600ВИЖ ОЩЕ
582030Строител5820305Мазилки и шпакловки21200600ВИЖ ОЩЕ
582030Строител5820306Вътрешни облицовки и настилки21200600ВИЖ ОЩЕ
582030Строител5820307Външни облицовки и настилки21200600ВИЖ ОЩЕ
582030Строител5820309Бояджийски работи21200600ВИЖ ОЩЕ
582030Строител5820310Строително дърводелство21200600ВИЖ ОЩЕ
582030Строител5820311Строително тенекеджийство21200600ВИЖ ОЩЕ
582030Строител5820312Покриви21200600ВИЖ ОЩЕ
582040Строител – монтажник5820401Стоманобетонни конструкции21200600ВИЖ ОЩЕ
582040Строител – монтажник5820402Метални конструкции21200600ВИЖ ОЩЕ
582040Строител – монтажник5820403Сухо строителство21200600ВИЖ ОЩЕ
582040Строител – монтажник5820404Дограма и стъклопоставяне21200600ВИЖ ОЩЕ
582040Строител – монтажник5820405Изолации в строителството21200600ВИЖ ОЩЕ
582050Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи5820501Вътрешни В и К мрежи21200600ВИЖ ОЩЕ
582050Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи5820502Външни ВиК мрежи21200600ВИЖ ОЩЕ
582060Пътен строител5820601Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях21200600ВИЖ ОЩЕ
582060Пътен строител5820602Строител на релсови пътища и съоръжения към тях21200600ВИЖ ОЩЕ
582080Помощник в строителството5820801Основни и довършителни работи1600300ВИЖ ОЩЕ
582090Помощник пътен строител5820901Пътища, магистрали и съоръжения1600300ВИЖ ОЩЕ
621010ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪД6210101Полевъдство31800900ВИЖ ОЩЕ
621010ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪД6210102Зеленчукопроизводство31800900ВИЖ ОЩЕ
621010ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪД6210103Трайни насаждения31800900ВИЖ ОЩЕ
621010ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪД6210105Тютюнопроизводство31800900ВИЖ ОЩЕ
621010ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪД6210106Гъбопроизводство31800900ВИЖ ОЩЕ
621010ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪД6210107Растителна защита и агрохимия31800900ВИЖ ОЩЕ
621090ЛОЗАРОВИНАР6210901Лозаровинарство21200600ВИЖ ОЩЕ
621030РАСТЕНИЕВЪД6210302Полевъдство21200600ВИЖ ОЩЕ
621030РАСТЕНИЕВЪД6210303Зеленчукопроизводство21200600ВИЖ ОЩЕ
621030РАСТЕНИЕВЪД6210304Трайни насаждения21200600ВИЖ ОЩЕ
621030РАСТЕНИЕВЪД6210305Селекция и семепроизводство21200600ВИЖ ОЩЕ
621030РАСТЕНИЕВЪД6210306Тютюнопроизводство21200600ВИЖ ОЩЕ
621030РАСТЕНИЕВЪД6210307Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури21200600ВИЖ ОЩЕ
621030РАСТЕНИЕВЪД6210308Растителна защита21200600ВИЖ ОЩЕ
621040ТЕХНИК-ЖИВОТНОВЪД6210401Говедовъдство31800900ВИЖ ОЩЕ
621040ТЕХНИК-ЖИВОТНОВЪД6210402Овцевъдство31800900ВИЖ ОЩЕ
621040ТЕХНИК-ЖИВОТНОВЪД6210403Свиневъдство31800900ВИЖ ОЩЕ
621040ТЕХНИК-ЖИВОТНОВЪД6210404Птицевъдство31800900ВИЖ ОЩЕ
621040ТЕХНИК-ЖИВОТНОВЪД6210405Зайцевъдство31800900ВИЖ ОЩЕ
621040ТЕХНИК-ЖИВОТНОВЪД6210406Пчеларство и бубарство31800900ВИЖ ОЩЕ
621040ТЕХНИК-ЖИВОТНОВЪД6210407Коневъдство и конна езда31800900ВИЖ ОЩЕ
621050ЖИВОТНОВЪД6210502Говедовъдство21200600ВИЖ ОЩЕ
621050ЖИВОТНОВЪД6210503Овцевъдство21200600ВИЖ ОЩЕ
621050ЖИВОТНОВЪД6210504Свиневъдство21200600ВИЖ ОЩЕ
621050ЖИВОТНОВЪД6210505Птицевъдство21200600ВИЖ ОЩЕ
621050ЖИВОТНОВЪД6210506Зайцевъдство21200600ВИЖ ОЩЕ
621050ЖИВОТНОВЪД6210507Пчеларство21200600ВИЖ ОЩЕ
621050ЖИВОТНОВЪД6210508Коневъдство и конна езда21200600ВИЖ ОЩЕ
621060ФЕРМЕР6210601Земеделец21200600ВИЖ ОЩЕ
621060ФЕРМЕР6210602Производител на селскостопанска продукция31800900ВИЖ ОЩЕ
621070ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА6210701Механизация на селското стопанство31800900ВИЖ ОЩЕ
621080МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА6210801Механизация на селското стопанство21200600ВИЖ ОЩЕ
621020ТЕХНИК В ЛОЗАРОВИНАРСТВОТО6210201Лозаровинарство31800900ВИЖ ОЩЕ
621110РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО6211101Зеленчукопроизводство1600300ВИЖ ОЩЕ
621110РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО6211102Трайни насаждения1600300ВИЖ ОЩЕ
621010ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪД6210104Селекция и семепроизводство31800900ВИЖ ОЩЕ
621110РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО6211103Тютюнопроизводство1600300ВИЖ ОЩЕ
621110РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО6211104Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури1600300ВИЖ ОЩЕ
621120РАБОТНИК В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО6211201Говедовъдство и биволовъдство1600300ВИЖ ОЩЕ
621120РАБОТНИК В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО6211202Овцевъдство и козевъдство1600300ВИЖ ОЩЕ
621120РАБОТНИК В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО6211203Свиневъдство1600300ВИЖ ОЩЕ
621120РАБОТНИК В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО6211204Птицевъдство1600300ВИЖ ОЩЕ
621120РАБОТНИК В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО6211205Зайцевъдство1600300ВИЖ ОЩЕ
621120РАБОТНИК В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО6211206Пчеларство1600300ВИЖ ОЩЕ
621120РАБОТНИК В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО6211207Бубарство1600300ВИЖ ОЩЕ
621120РАБОТНИК В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО6211208Коневъдство1600300ВИЖ ОЩЕ
621130КИНОЛОГ6211301Отглеждане на кучета21200600ВИЖ ОЩЕ
621130КИНОЛОГ6211302Специализирано обучение и селекционно развъждане на кучета31800900ВИЖ ОЩЕ
621140АГРОЕКОЛОГ6211401Агроекология31800900ВИЖ ОЩЕ
622010ТЕХНИК-ОЗЕЛЕНИТЕЛ6220101Цветарство31800900ВИЖ ОЩЕ
622010ТЕХНИК-ОЗЕЛЕНИТЕЛ6220102Парково строителство и озеленяване31800900ВИЖ ОЩЕ
622020ОЗЕЛЕНИТЕЛ6220201Цветарство21200600ВИЖ ОЩЕ
622020ОЗЕЛЕНИТЕЛ6220202Парково строителство и озеленяване21200600ВИЖ ОЩЕ
622030РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО6220301Озеленяване и цветарство1600300ВИЖ ОЩЕ
623010ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД6230101Горско и ловно стопанство31800900ВИЖ ОЩЕ
623010ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД6230102Горско стопанство и дърводобив31800900ВИЖ ОЩЕ
623020ТЕХНИК-МЕХАНИЗАТОР6230201Механизация на горското стопанство31800900ВИЖ ОЩЕ
623030Механизатор на горска техника6230301Механизация на горското стопанство21200600ВИЖ ОЩЕ
623040Лесовъд6230401Горско стопанство21200600ВИЖ ОЩЕ
623050Дивечовъд6230501Горско и ловно стопанство21200600ВИЖ ОЩЕ
623060Работник в горското стопанство6230601Лесокултурни дейности1600300ВИЖ ОЩЕ
623060Работник в горското стопанство6230602Дърводобив1600300ВИЖ ОЩЕ
623060Работник в горското стопанство6230603Дивечовъдство1600300ВИЖ ОЩЕ
623060Работник в горското стопанство6230604Билкарство1600300ВИЖ ОЩЕ
624010Техник - рибовъд6240101Рибовъдство31800900ВИЖ ОЩЕ
624020Техник по промишлен риболов и аквакултури6240201Промишлен риболов и аквакултури31800900ВИЖ ОЩЕ
624030Рибовъд6240301Рибовъдство21200600ВИЖ ОЩЕ
624040Работник в рибовъдството6240401Рибовъдство1600300ВИЖ ОЩЕ
640010Ветеринарен техник6400101Ветеринарен техник318001200ВИЖ ОЩЕ
640020Ветеринарен лаборант6400201Ветеринарен лаборант318001200ВИЖ ОЩЕ
723010Здравен асистент7230101Здравни грижи31800900ВИЖ ОЩЕ
723020Болногледач7230201Здравни грижи21200600ВИЖ ОЩЕ
723030Парамедик7230301Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ218001200ВИЖ ОЩЕ
723030Парамедик7230302Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения318001200ВИЖ ОЩЕ
724010Асистент на лекар по дентална медицина7240101Асистент на лекар по дентална медицина318001200ВИЖ ОЩЕ
725010Техник по очна оптика7250101Очна оптика325001800ВИЖ ОЩЕ
726010Изпълнител на термални процедури7260101Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове21200600ВИЖ ОЩЕ
762010Посредник на трудовата борса7620101Посредник на трудовата борса31800900ВИЖ ОЩЕ
762010Посредник на трудовата борса7620102Консултант по подкрепена заетост31800900ВИЖ ОЩЕ
762020Сътрудник социални дейности7620201Социална работа с деца и семейства в риск31800900ВИЖ ОЩЕ
762020Сътрудник социални дейности7620202Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания31800900ВИЖ ОЩЕ
762030Помощник - възпитател7620301Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца31800900ВИЖ ОЩЕ
762040Социален асистент7620401Подпомагане на деца21200600ВИЖ ОЩЕ
762040Социален асистент7620402Подпомагане на възрастни21200600ВИЖ ОЩЕ
762060Приемен родител7620601Осигуряване на приемна грижа21200600ВИЖ ОЩЕ
811010Хотелиер8110101Организация на хотелиерството31200600ВИЖ ОЩЕ
811010Хотелиер8110103Организация на дейностите в места за настаняване21200600ВИЖ ОЩЕ
811020Администратор в хотелиерството8110201Организация на обслужването в хотелиерството31800900ВИЖ ОЩЕ
811030Камериер8110301Хотелиерство1600300ВИЖ ОЩЕ
811040Портиер-пиколо8110401Хотелиерство1600300ВИЖ ОЩЕ
811060Ресторантьор8110602Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения31800900ВИЖ ОЩЕ
811060Ресторантьор8110603Кетъринг31800900ВИЖ ОЩЕ
811070Готвач8110701Производство на кулинарни изделия и напитки21200600ВИЖ ОЩЕ
811080Сервитьор-барман8110801Обслужване на заведения в обществено хранене21200600ВИЖ ОЩЕ
811090Работник в заведенията за хранене и развлечения8110901Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения1600300ВИЖ ОЩЕ
811090Работник в заведенията за хранене и развлечения8110902Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения1600300ВИЖ ОЩЕ
811110Карвинг-декоратор8111101Декорация на органични материали21200600ВИЖ ОЩЕ
812010Организатор на туристическа агентска дейност8120101Организация на туризма и свободното време31800900ВИЖ ОЩЕ
812010Организатор на туристическа агентска дейност8120102Селски туризъм31800900ВИЖ ОЩЕ
812020Планински водач8120201Туризъм31800900ВИЖ ОЩЕ
812030Екскурзовод8120302Екскурзоводско обслужване31800900ВИЖ ОЩЕ
812040Аниматор в туризма8120402Туристическа анимация31800900ВИЖ ОЩЕ
813010Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност8130101Спортно-туристически дейности31800900ВИЖ ОЩЕ
813080Организатор на спортни прояви и първенства8130801Организация на спортни прояви и първенства31800900ВИЖ ОЩЕ
813090Помощник-инструктор по фитнес8130901Фитнес31800900ВИЖ ОЩЕ
813100Помощник-треньор8131001Спорт31800900ВИЖ ОЩЕ
814030Организатор на обредно-ритуални дейности8140301Организация на весели обредно-ритуални дейности31800900ВИЖ ОЩЕ
814030Организатор на обредно-ритуални дейности8140302Организация на траурни обредно-ритуални дейности31800900ВИЖ ОЩЕ
815010Фризьор8150101Фризьорство21200600ВИЖ ОЩЕ
815010Фризьор8150102Организация и технология на фризьорските услуги31800900ВИЖ ОЩЕ
815020Козметик8150201Козметика21200600ВИЖ ОЩЕ
815020Козметик8150202Организация и технология на козметичните услуги31800900ВИЖ ОЩЕ
815030Маникюрист-педикюрист8150301Маникюр, педикюр и ноктопластика21200600ВИЖ ОЩЕ
815030Маникюрист-педикюрист8150302Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност31800900ВИЖ ОЩЕ
840070Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт8400701Експлоатация на автомобилния транспорт31800900ВИЖ ОЩЕ
840090Водач на МПС за обществен превоз8400901Вътрешни и международни превози на пътници1600300ВИЖ ОЩЕ
840090Водач на МПС за обществен превоз8400902Вътрешни и международни превози на товари1600300ВИЖ ОЩЕ
840100Куриер8401001Логистика на товари и услуги21200600ВИЖ ОЩЕ
851010Еколог8510101Екология и опазване на околната среда31800900ВИЖ ОЩЕ
861010Охранител8610101Банкова охрана и инкасова дейност31800900ВИЖ ОЩЕ
861010Охранител8610102Лична охрана31800900 лвВИЖ ОЩЕ
861010Охранител8610103Физическа охрана на обекти31800900ВИЖ ОЩЕ
861020Спасител при бедствия, аварии и катастрофи8610201Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи31800900ВИЖ ОЩЕ

В полето за търсене въведете професия или специалност

ПРОФЕСИЯСПЕЦИАЛНОСТИнформация
ХУДОЖНИК – ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВАЖивописВИЖ ОЩЕ
ХУДОЖНИК – ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВАСтенописВИЖ ОЩЕ
ХУДОЖНИК – ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВАГрафикаВИЖ ОЩЕ
ХУДОЖНИК – ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВАСкулптураВИЖ ОЩЕ
ХУДОЖНИК – ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВАИлюстрация и оформление на книгатаВИЖ ОЩЕ
МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТКласическо пеенеВИЖ ОЩЕ
МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТНародно пеенеВИЖ ОЩЕ
МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТПоп и джаз пеенеВИЖ ОЩЕ
ТАНЦЬОРБългарски танциВИЖ ОЩЕ
ТАНЦЬОРМодерен танцВИЖ ОЩЕ
ФОТОГРАФФотографияВИЖ ОЩЕ
ПОЛИГРАФИСТПолиграфияВИЖ ОЩЕ
КОМПЮТЪРЕН АНИМАТОРКомпютърна анимацияВИЖ ОЩЕ
КОМПЮТЪРЕН ГРАФИККомпютърна графикаВИЖ ОЩЕ
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕРГрафичен дизайнВИЖ ОЩЕ
МУЗИКАЛЕН ОФОРМИТЕЛМузикално оформлениеВИЖ ОЩЕ
ДИСКОВОДЕЩВодещ на музикално артистични събитияВИЖ ОЩЕ
ДИЗАЙНЕРТеатрален, кино и телевизионен декорВИЖ ОЩЕ
ДИЗАЙНЕРХудожествено осветление за театър, кино и телевизияВИЖ ОЩЕ
ДИЗАЙНЕРТеатрален грим и перукиВИЖ ОЩЕ
ДИЗАЙНЕРАранжиранеВИЖ ОЩЕ
ДИЗАЙНЕРИнтериорен дизайнВИЖ ОЩЕ
ДИЗАЙНЕРМоден дизайнВИЖ ОЩЕ
ДИЗАЙНЕРПространствен дизайнВИЖ ОЩЕ
ДИЗАЙНЕРПромишлен дизайнВИЖ ОЩЕ
ДИЗАЙНЕРРекламна графикаВИЖ ОЩЕ
БИЖУТЕРБижутерияВИЖ ОЩЕ
ДЪРВОРЕЗБАРДърворезбарствоВИЖ ОЩЕ
КЕРАМИККерамикаВИЖ ОЩЕ
КАМЕНОДЕЛЕЦКаменоделствоВИЖ ОЩЕ
КАМЕНОДЕЛЕЦДекоративни скални облицовкиВИЖ ОЩЕ
ХУДОЖНИК – ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВАХудожествена дърворезбаВИЖ ОЩЕ
ХУДОЖНИК – ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВАХудожествена керамикаВИЖ ОЩЕ
ХУДОЖНИК – ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВАХудожествена тъканВИЖ ОЩЕ
ХУДОЖНИК – ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВАХудожествена обработка на металиВИЖ ОЩЕ
ХУДОЖНИК – ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВАИконописВИЖ ОЩЕ
БиблиотекарБиблиотекознаниеВИЖ ОЩЕ
ПРОДАВАЧ – КОНСУЛТАНТПродавач – консултантВИЖ ОЩЕ
БРОКЕРНедвижими имотиВИЖ ОЩЕ
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛТърговия на едро и дребноВИЖ ОЩЕ
СЪТРУДНИК В МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИМаркетингови проучванияВИЖ ОЩЕ
ФИНАНСИСТБанково делоВИЖ ОЩЕ
ФИНАНСИСТЗастрахователно и осигурително делоВИЖ ОЩЕ
ФИНАНСОВ ОТЧЕТНИКФинансова отчетностВИЖ ОЩЕ
ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯВИЖ ОЩЕ
ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК МИТНИЧЕСКО И ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕВИЖ ОЩЕ
ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛОперативно счетоводствоВИЖ ОЩЕ
СЪТРУДНИК В БИЗНЕС УСЛУГИБизнес услугиВИЖ ОЩЕ
СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕСМалък и среден бизнесВИЖ ОЩЕ
КАСИЕРКАСИЕРВИЖ ОЩЕ
КАЛКУЛАНТКАЛКУЛАНТВИЖ ОЩЕ
СНАБДИТЕЛСнабдителВИЖ ОЩЕ
ИКОНОМИСТИНДУСТРИЯВИЖ ОЩЕ
ИКОНОМИСТТЪРГОВИЯВИЖ ОЩЕ
ИКОНОМИСТЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВОВИЖ ОЩЕ
ИКОНОМИСТИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТВИЖ ОЩЕ
ИКОНОМИСТГОРСКО СТОПАНСТВОВИЖ ОЩЕ
ОФИС- МЕНИДЖЪРБизнес – администрацияВИЖ ОЩЕ
ОФИС-СЕКРЕТАРАдминистративно обслужванеВИЖ ОЩЕ
ДЕЛОВОДИТЕЛДеловодство и архивВИЖ ОЩЕ
СЪТРУДНИК ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯИндустриални отношенияВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-ГЕОЛОГГеология и геофизикаВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-ГЕОЛОГХидрогеология и геотехникаВИЖ ОЩЕ
ПРОГРАМИСТПрограмно осигуряванеВИЖ ОЩЕ
СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТСистемно програмиранеВИЖ ОЩЕ
Приложен програмистПриложно програмиранеВИЖ ОЩЕ
ИКОНОМИСТ–ИНФОРМАТИКИкономическа информатикаВИЖ ОЩЕ
ОПЕРАТОР ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕИкономическо информационно осигуряванеВИЖ ОЩЕ
ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪРТекстообработванеВИЖ ОЩЕ
ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯЕлектронна търговияВИЖ ОЩЕ
МАШИНЕН ТЕХНИК Машини и съоръжения в металургиятаВИЖ ОЩЕ
МАШИНЕН ТЕХНИК Машини и системи с ЦПУВИЖ ОЩЕ
МАШИНЕН ТЕХНИК Машини и съоръжения за заваряванеВИЖ ОЩЕ
МАШИНЕН ТЕХНИК Технология на машиностроенетоВИЖ ОЩЕ
МАШИНЕН ТЕХНИК Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленостВИЖ ОЩЕ
МАШИНЕН ТЕХНИК Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленостВИЖ ОЩЕ
МАШИНЕН ТЕХНИК Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителствотоВИЖ ОЩЕ
МАШИНЕН ОПЕРАТОРМеталорежещи машиниВИЖ ОЩЕ
МАШИНЕН ОПЕРАТОРМашини за гореща обработка на металитеВИЖ ОЩЕ
МАШИНЕН ОПЕРАТОРМашини и съоръжения по заваряванеВИЖ ОЩЕ
МАШИНЕН МОНТЬОРМашини и съоръжения в металургиятаВИЖ ОЩЕ
МАШИНЕН МОНТЬОРМеталообработващи машиниВИЖ ОЩЕ
МАШИНЕН МОНТЬОРМашини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленостВИЖ ОЩЕ
МАШИНЕН МОНТЬОРМашини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленостВИЖ ОЩЕ
МАШИНЕН МОНТЬОРМашини и съоръжения за добивната промишленост и строителствотоВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК НА ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКАИзмервателна и организационна техникаВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК НА ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКАЛазерна и оптична техникаВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК НА ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКАМедицинска техникаВИЖ ОЩЕ
МОНТЬОР НА ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКАИзмервателна и организационна техникаВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-МЕТАЛУРГМеталургия на черните металиВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-МЕТАЛУРГМеталургия на цветните металиВИЖ ОЩЕ
ОПЕРАТОР В МЕТАЛУРГИЯТАМеталургия на черните металиВИЖ ОЩЕ
ОПЕРАТОР В МЕТАЛУРГИЯТАМеталургия на цветните металиВИЖ ОЩЕ
ЗАВАРЧИКЗаваряванеВИЖ ОЩЕ
СТРУГАРСтругарствоВИЖ ОЩЕ
ШЛОСЕРШлосерствоВИЖ ОЩЕ
МЕХАТРОНИКАМехатроникаВИЖ ОЩЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕлектрически машини и апаратиВИЖ ОЩЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕлектроенергетикаВИЖ ОЩЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕлектрообзавеждане на производствотоВИЖ ОЩЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕлектрически инсталацииВИЖ ОЩЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕлектродомакинска техникаВИЖ ОЩЕ
ЕЛЕКТРОМОНТЬОРЕлектрически машини и апаратиВИЖ ОЩЕ
ЕЛЕКТРОМОНТЬОРЕлектрообзавеждане на производствотоВИЖ ОЩЕ
ЕЛЕКТРОМОНТЬОРЕлектрически инсталацииВИЖ ОЩЕ
ЕЛЕКТРОМОНТЬОРЕлектродомакинска техникаВИЖ ОЩЕ
ЕлектромонтьорЕлектроенергетикаВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ТоплоенергетикаВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ХидроенергетикаВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ Възобновяеми енергийни източнициВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилнаВИЖ ОЩЕ
МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ТоплоенергетикаВИЖ ОЩЕ
МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ХидроенергетикаВИЖ ОЩЕ
МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИВъзобновяеми енергийни източнициВИЖ ОЩЕ
МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИТоплотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилнаВИЖ ОЩЕ
ОПЕРАТОР НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯЕксплоатация на парни и водогрейни съоръженияВИЖ ОЩЕ
Техник по комуникационни системиРадио и телевизионна техникаВИЖ ОЩЕ
Техник по комуникационни системиТелекомуникационни системиВИЖ ОЩЕ
Техник по комуникационни системиРадиолокация, радионавигация и хидроакустични системиВИЖ ОЩЕ
Техник по комуникационни системиКинотехника, аудио и видеосистемиВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИОптически комуникационни системиВИЖ ОЩЕ
МОНТЬОР ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИРадио и телевизионна техникаВИЖ ОЩЕ
МОНТЬОР ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИТелекомуникационни системиВИЖ ОЩЕ
МОНТЬОР ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИРадиолокация, радионавигация и хидроакустични системиВИЖ ОЩЕ
МОНТЬОР ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИКинотехника, аудио и видеосистемиВИЖ ОЩЕ
МОНТЬОР ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИОптически комуникационни системиВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИКомпютърна техника и технологииВИЖ ОЩЕ
Техник на компютърни системиКомпютърни мрежиВИЖ ОЩЕ
МОНТЬОР НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИКомпютърна техника и технологииВИЖ ОЩЕ
МОНТЬОР НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИКомпютърни мрежиВИЖ ОЩЕ
Техник по автоматизацияАвтоматизация на непрекъснати производстваВИЖ ОЩЕ
МОНТЬОР ПО АВТОМАТИЗАЦИЯАвтоматизирани системиВИЖ ОЩЕ
ХИМИК - ТЕХНОЛОГТехнология на неорганичните веществаВИЖ ОЩЕ
ХИМИК - ТЕХНОЛОГТехнология на органичните веществаВИЖ ОЩЕ
ХИМИК - ТЕХНОЛОГТехнология на химичните влакнаВИЖ ОЩЕ
ХИМИК - ТЕХНОЛОГТехнология на полимеритеВИЖ ОЩЕ
ХИМИК - ТЕХНОЛОГТехнология на целулозата, хартията и опаковкитеВИЖ ОЩЕ
ХИМИК - ТЕХНОЛОГТехнология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продуктиВИЖ ОЩЕ
ХИМИК - ТЕХНОЛОГТехнология на хомеопатичните и фитопродуктиВИЖ ОЩЕ
ЛАБОРАНТТехнологичен и микробиологичен контрол в химични производстваВИЖ ОЩЕ
ХИМИК - ОПЕРАТОРТехнология на неорганичните веществаВИЖ ОЩЕ
ХИМИК - ОПЕРАТОРТехнология на органичните веществаВИЖ ОЩЕ
ХИМИК - ОПЕРАТОРТехнология на полимеритеВИЖ ОЩЕ
ХИМИК - ОПЕРАТОРТехнология на химичните влакнаВИЖ ОЩЕ
ХИМИК - ОПЕРАТОРТехнология на целулозата, хартията и опаковкитеВИЖ ОЩЕ
ХИМИК - ОПЕРАТОРТехнология на фармацевтични и парфюмерийно – козметични продуктиВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКААвтотранспортна техникаВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКАПътностроителна техникаВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКААвтомобилна мехатроникаВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКАЕлектрически превозни средстваВИЖ ОЩЕ
МОНТЬОР ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКААвтотранспортна техникаВИЖ ОЩЕ
МОНТЬОР ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКАПътностроителна техникаВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК ПО ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКАПодемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средстваВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК ПО ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКАПодемно-транспортна техника с електрозадвижванеВИЖ ОЩЕ
МОНТЬОР ПО ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКАПодемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средстваВИЖ ОЩЕ
МОНТЬОР ПО ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКАПодемно-транспортна техника с електрозадвижванеВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКАЛокомотиви и вагониВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКАПодемно-транспортна, пътностроителна и ремонтна ж.п техникаВИЖ ОЩЕ
МОНТЬОР НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКАЛокомотиви и вагониВИЖ ОЩЕ
РАБОТНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКААвтобояджийствоВИЖ ОЩЕ
РАБОТНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКААвтотенекеджийствоВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТЗърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражиВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТПроизводство на хляб, хлебни и сладкарски изделияВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТПроизводство на алкохолни и безалкохолни напиткиВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТПроизводство на растителни масла, маслопродукти и етерични маслаВИЖ ОЩЕ
ОПЕРАТОР В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТЗърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражиВИЖ ОЩЕ
ОПЕРАТОР В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТПроизводство на алкохолни и безалкохолни напиткиВИЖ ОЩЕ
ОПЕРАТОР В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТПроизводство на растителни масла, маслопродукти и етерични маслаВИЖ ОЩЕ
ХЛЕБАР-СЛАДКАРПроизводство на хляб и хлебни изделияВИЖ ОЩЕ
ХЛЕБАР-СЛАДКАРПроизводство на сладкарски изделияВИЖ ОЩЕ
ХЛЕБАР-СЛАДКАРДекорация на сладкарски изделияВИЖ ОЩЕ
Техник-технолог по поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленостЕксплоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленостВИЖ ОЩЕ
РАБОТНИК В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТХранително-вкусова промишленостВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ ПО КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИ И НАПИТКИКонтрол на качеството и безопасност на храни и напиткиВИЖ ОЩЕ
ТЕКСТИЛЕН ТЕХНИКПлетачно производствоВИЖ ОЩЕ
ОПЕРАТОР В ТЕКСТИЛНОТО ПРОИЗВОДСТВОТъкачно производствоВИЖ ОЩЕ
ОПЕРАТОР В ТЕКСТИЛНОТО ПРОИЗВОДСТВОПлетачно производствоВИЖ ОЩЕ
МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛОКонструиране, моделиране и технология на облекло от текстилВИЖ ОЩЕ
ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛОПроизводство на облекло от текстилВИЖ ОЩЕ
МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБУВНИ И КОЖЕНО-ГАЛАНТЕРИЙНИ ИЗДЕЛИЯКонструиране, моделиране и технология на обувни изделияВИЖ ОЩЕ
ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБУВНИ И КОЖЕНО-ГАЛАНТЕРИЙНИ ИЗДЕЛИЯПроизводство на обувни изделияВИЖ ОЩЕ
РАБОТНИК В ТЕКСТИЛНО ПРОИЗВОДСТВОТекстилно производствоВИЖ ОЩЕ
РАБОТНИК В ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО Производство на облеклоВИЖ ОЩЕ
РАБОТНИК В ОБУВНО И КОЖЕНО-ГАЛАНТЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВООбувно и кожено-галантерийно производствоВИЖ ОЩЕ
ШивачШивачествоВИЖ ОЩЕ
ОБУЩАРОбущарствоВИЖ ОЩЕ
КИЛИМАР Ръчно изработване на килимиВИЖ ОЩЕ
КИЛИМАР Ръчно изработване на гоблени, губери, козяциВИЖ ОЩЕ
ПЛЕТАЧ Ръчно художествено плетивоВИЖ ОЩЕ
ПЛЕТАЧ Плетач на настолна плетачна машинаВИЖ ОЩЕ
БРОДИРОВАЧ БродерияВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО Мебелно производствоВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО Реставрация на стилни мебели и дограмаВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО Тапицерство и декораторствоВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО Производство на врати и прозорциВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО Дърворезни и амбалажни производстваВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО Производство на плочи и слоеста дървесинаВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО Производство на строителни изделия от дървесинаВИЖ ОЩЕ
ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТОПроизводство на мебелиВИЖ ОЩЕ
ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТОПроизводство на врати и прозорциВИЖ ОЩЕ
ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТОПроизводство на тапицирани изделияВИЖ ОЩЕ
ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТОМоделчество и дървостругарствоВИЖ ОЩЕ
ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТОДърворезно, амбалажно и паркетно производствоВИЖ ОЩЕ
ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТОПроизводство на дървесни плочиВИЖ ОЩЕ
ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТОПроизводство на фурнир и слоеста дървесинаВИЖ ОЩЕ
ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТОПроизводство на дървени детски играчкиВИЖ ОЩЕ
РАБОТНИК В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТОПроизводство на фасонирани материалиВИЖ ОЩЕ
РАБОТНИК В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТОПроизводство на тапицирани изделияВИЖ ОЩЕ
РАБОТНИК В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТОПроизводство на бъчвиВИЖ ОЩЕ
РАБОТНИК В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТОПроизводство на плетени изделия от дървесинаВИЖ ОЩЕ
РАБОТНИК В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТОПроизводство на врати и прозорциВИЖ ОЩЕ
РАБОТНИК В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТОПроизводство на мебелиВИЖ ОЩЕ
ОРГАНИЗАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО И ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕБЕЛИМебелно производствоВИЖ ОЩЕ
ОРГАНИЗАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО И ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕБЕЛИДървообработванеВИЖ ОЩЕ
ГеодезистГеодезияВИЖ ОЩЕ
СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИКСтроителство и архитектураВИЖ ОЩЕ
СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИКВодно строителствоВИЖ ОЩЕ
СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИКТранспортно строителствоВИЖ ОЩЕ
СтроителКофражиВИЖ ОЩЕ
СтроителАрмировка и бетонВИЖ ОЩЕ
СтроителЗидарияВИЖ ОЩЕ
СтроителМазилки и шпакловкиВИЖ ОЩЕ
СтроителВътрешни облицовки и настилкиВИЖ ОЩЕ
СтроителВъншни облицовки и настилкиВИЖ ОЩЕ
СтроителБояджийски работиВИЖ ОЩЕ
СтроителСтроително дърводелствоВИЖ ОЩЕ
СтроителСтроително тенекеджийствоВИЖ ОЩЕ
СтроителПокривиВИЖ ОЩЕ
Строител – монтажникСтоманобетонни конструкцииВИЖ ОЩЕ
Строител – монтажникМетални конструкцииВИЖ ОЩЕ
Строител – монтажникСухо строителствоВИЖ ОЩЕ
Строител – монтажникДограма и стъклопоставянеВИЖ ОЩЕ
Строител – монтажникИзолации в строителствотоВИЖ ОЩЕ
Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежиВътрешни В и К мрежиВИЖ ОЩЕ
Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежиВъншни ВиК мрежиВИЖ ОЩЕ
Пътен строителСтроител на пътища, магистрали и съоръжения към тяхВИЖ ОЩЕ
Пътен строителСтроител на релсови пътища и съоръжения към тяхВИЖ ОЩЕ
Помощник в строителствотоОсновни и довършителни работиВИЖ ОЩЕ
Помощник пътен строителПътища, магистрали и съоръженияВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪДПолевъдствоВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪДЗеленчукопроизводствоВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪДТрайни насажденияВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪДТютюнопроизводствоВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪДГъбопроизводствоВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪДРастителна защита и агрохимияВИЖ ОЩЕ
ЛОЗАРОВИНАРЛозаровинарствоВИЖ ОЩЕ
РАСТЕНИЕВЪДПолевъдствоВИЖ ОЩЕ
РАСТЕНИЕВЪДЗеленчукопроизводствоВИЖ ОЩЕ
РАСТЕНИЕВЪДТрайни насажденияВИЖ ОЩЕ
РАСТЕНИЕВЪДСелекция и семепроизводствоВИЖ ОЩЕ
РАСТЕНИЕВЪДТютюнопроизводствоВИЖ ОЩЕ
РАСТЕНИЕВЪДГъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни културиВИЖ ОЩЕ
РАСТЕНИЕВЪДРастителна защитаВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-ЖИВОТНОВЪДГоведовъдствоВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-ЖИВОТНОВЪДОвцевъдствоВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-ЖИВОТНОВЪДСвиневъдствоВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-ЖИВОТНОВЪДПтицевъдствоВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-ЖИВОТНОВЪДЗайцевъдствоВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-ЖИВОТНОВЪДПчеларство и бубарствоВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-ЖИВОТНОВЪДКоневъдство и конна ездаВИЖ ОЩЕ
ЖИВОТНОВЪДГоведовъдствоВИЖ ОЩЕ
ЖИВОТНОВЪДОвцевъдствоВИЖ ОЩЕ
ЖИВОТНОВЪДСвиневъдствоВИЖ ОЩЕ
ЖИВОТНОВЪДПтицевъдствоВИЖ ОЩЕ
ЖИВОТНОВЪДЗайцевъдствоВИЖ ОЩЕ
ЖИВОТНОВЪДПчеларствоВИЖ ОЩЕ
ЖИВОТНОВЪДКоневъдство и конна ездаВИЖ ОЩЕ
ФЕРМЕРЗемеделецВИЖ ОЩЕ
ФЕРМЕРПроизводител на селскостопанска продукцияВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКАМеханизация на селското стопанствоВИЖ ОЩЕ
МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКАМеханизация на селското стопанствоВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК В ЛОЗАРОВИНАРСТВОТОЛозаровинарствоВИЖ ОЩЕ
РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОЗеленчукопроизводствоВИЖ ОЩЕ
РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОТрайни насажденияВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪДСелекция и семепроизводствоВИЖ ОЩЕ
РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОТютюнопроизводствоВИЖ ОЩЕ
РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОГъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни културиВИЖ ОЩЕ
РАБОТНИК В ЖИВОТНОВЪДСТВОТОГоведовъдство и биволовъдствоВИЖ ОЩЕ
РАБОТНИК В ЖИВОТНОВЪДСТВОТООвцевъдство и козевъдствоВИЖ ОЩЕ
РАБОТНИК В ЖИВОТНОВЪДСТВОТОСвиневъдствоВИЖ ОЩЕ
РАБОТНИК В ЖИВОТНОВЪДСТВОТОПтицевъдствоВИЖ ОЩЕ
РАБОТНИК В ЖИВОТНОВЪДСТВОТОЗайцевъдствоВИЖ ОЩЕ
РАБОТНИК В ЖИВОТНОВЪДСТВОТОПчеларствоВИЖ ОЩЕ
РАБОТНИК В ЖИВОТНОВЪДСТВОТОБубарствоВИЖ ОЩЕ
РАБОТНИК В ЖИВОТНОВЪДСТВОТОКоневъдствоВИЖ ОЩЕ
КИНОЛОГОтглеждане на кучетаВИЖ ОЩЕ
КИНОЛОГСпециализирано обучение и селекционно развъждане на кучетаВИЖ ОЩЕ
АГРОЕКОЛОГАгроекологияВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-ОЗЕЛЕНИТЕЛЦветарствоВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-ОЗЕЛЕНИТЕЛПарково строителство и озеленяванеВИЖ ОЩЕ
ОЗЕЛЕНИТЕЛЦветарствоВИЖ ОЩЕ
ОЗЕЛЕНИТЕЛПарково строителство и озеленяванеВИЖ ОЩЕ
РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТООзеленяване и цветарствоВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-ЛЕСОВЪДГорско и ловно стопанствоВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-ЛЕСОВЪДГорско стопанство и дърводобивВИЖ ОЩЕ
ТЕХНИК-МЕХАНИЗАТОРМеханизация на горското стопанствоВИЖ ОЩЕ
Механизатор на горска техникаМеханизация на горското стопанствоВИЖ ОЩЕ
ЛесовъдГорско стопанствоВИЖ ОЩЕ
ДивечовъдГорско и ловно стопанствоВИЖ ОЩЕ
Работник в горското стопанствоЛесокултурни дейностиВИЖ ОЩЕ
Работник в горското стопанствоДърводобивВИЖ ОЩЕ
Работник в горското стопанствоДивечовъдствоВИЖ ОЩЕ
Работник в горското стопанствоБилкарствоВИЖ ОЩЕ
Техник - рибовъдРибовъдствоВИЖ ОЩЕ
Техник по промишлен риболов и аквакултуриПромишлен риболов и аквакултуриВИЖ ОЩЕ
РибовъдРибовъдствоВИЖ ОЩЕ
Работник в рибовъдствотоРибовъдствоВИЖ ОЩЕ
Ветеринарен техникВетеринарен техникВИЖ ОЩЕ
Ветеринарен лаборантВетеринарен лаборантВИЖ ОЩЕ
Здравен асистентЗдравни грижиВИЖ ОЩЕ
БолногледачЗдравни грижиВИЖ ОЩЕ
ПарамедикТранспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощВИЖ ОЩЕ
ПарамедикТранспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделенияВИЖ ОЩЕ
Асистент на лекар по дентална медицинаАсистент на лекар по дентална медицинаВИЖ ОЩЕ
Техник по очна оптикаОчна оптикаВИЖ ОЩЕ
Изпълнител на термални процедуриИзвършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центровеВИЖ ОЩЕ
Посредник на трудовата борсаПосредник на трудовата борсаВИЖ ОЩЕ
Посредник на трудовата борсаКонсултант по подкрепена заетостВИЖ ОЩЕ
Сътрудник социални дейностиСоциална работа с деца и семейства в рискВИЖ ОЩЕ
Сътрудник социални дейностиСоциална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболяванияВИЖ ОЩЕ
Помощник - възпитателПомощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на децаВИЖ ОЩЕ
Социален асистентПодпомагане на децаВИЖ ОЩЕ
Социален асистентПодпомагане на възрастниВИЖ ОЩЕ
Приемен родителОсигуряване на приемна грижаВИЖ ОЩЕ
ХотелиерОрганизация на хотелиерствотоВИЖ ОЩЕ
ХотелиерОрганизация на дейностите в места за настаняванеВИЖ ОЩЕ
Администратор в хотелиерствотоОрганизация на обслужването в хотелиерствотоВИЖ ОЩЕ
КамериерХотелиерствоВИЖ ОЩЕ
Портиер-пиколоХотелиерствоВИЖ ОЩЕ
РесторантьорПроизводство и обслужване в заведенията за хранене и развлеченияВИЖ ОЩЕ
РесторантьорКетърингВИЖ ОЩЕ
ГотвачПроизводство на кулинарни изделия и напиткиВИЖ ОЩЕ
Сервитьор-барманОбслужване на заведения в обществено храненеВИЖ ОЩЕ
Работник в заведенията за хранене и развлеченияРаботник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлеченияВИЖ ОЩЕ
Работник в заведенията за хранене и развлеченияРаботник в обслужване на заведения за хранене и развлеченияВИЖ ОЩЕ
Карвинг-декораторДекорация на органични материалиВИЖ ОЩЕ
Организатор на туристическа агентска дейностОрганизация на туризма и свободното времеВИЖ ОЩЕ
Организатор на туристическа агентска дейностСелски туризъмВИЖ ОЩЕ
Планински водачТуризъмВИЖ ОЩЕ
ЕкскурзоводЕкскурзоводско обслужванеВИЖ ОЩЕ
Аниматор в туризмаТуристическа анимацияВИЖ ОЩЕ
Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейностСпортно-туристически дейностиВИЖ ОЩЕ
Организатор на спортни прояви и първенстваОрганизация на спортни прояви и първенстваВИЖ ОЩЕ
Помощник-инструктор по фитнесФитнесВИЖ ОЩЕ
Помощник-треньорСпортВИЖ ОЩЕ
Организатор на обредно-ритуални дейностиОрганизация на весели обредно-ритуални дейностиВИЖ ОЩЕ
Организатор на обредно-ритуални дейностиОрганизация на траурни обредно-ритуални дейностиВИЖ ОЩЕ
ФризьорФризьорствоВИЖ ОЩЕ
ФризьорОрганизация и технология на фризьорските услугиВИЖ ОЩЕ
КозметикКозметикаВИЖ ОЩЕ
КозметикОрганизация и технология на козметичните услугиВИЖ ОЩЕ
Маникюрист-педикюристМаникюр, педикюр и ноктопластикаВИЖ ОЩЕ
Маникюрист-педикюристОрганизация и технология на маникюрната и педикюрната дейностВИЖ ОЩЕ
Организатор по експлоатация на автомобилния транспортЕксплоатация на автомобилния транспортВИЖ ОЩЕ
Водач на МПС за обществен превозВътрешни и международни превози на пътнициВИЖ ОЩЕ
Водач на МПС за обществен превозВътрешни и международни превози на товариВИЖ ОЩЕ
КуриерЛогистика на товари и услугиВИЖ ОЩЕ
ЕкологЕкология и опазване на околната средаВИЖ ОЩЕ
ОхранителБанкова охрана и инкасова дейностВИЖ ОЩЕ
ОхранителЛична охранаВИЖ ОЩЕ
ОхранителФизическа охрана на обектиВИЖ ОЩЕ
Спасител при бедствия, аварии и катастрофиТърсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работиВИЖ ОЩЕ