Модерен танц

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ТАНЦЬОР

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

212050

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Модерен танц

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

2120502

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Модерен танц – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани със спецификата на модерните танци.

Основни дейности – Танцьорите участват в спектакли, програми, конкурси и др., като развиват непрекъснато танцовите си умения, поддържат се в кондиция, необходима за танца, подготвят участието си в различни видове сценични изяви. Те танцуват (а в много случаи съчетават танц, пеене и реч) в цялостни спектакли, отделни номера или в смесени концерти, съчетали танцови, музикални, естрадни номера; в развлекателни, циркови и вариететни програми, в конкурсни програми. Правят демонстрации при организиране на семинари или обучение по български, модерен и характерен екзерсис и български, модерен и характерен танц, както и по модерни танцови техники и модерен танц.

Отговорности и задължения – Танцьорът съдейства на хореографи, балетни педагозирепетитори, сценографи, гримьори, фотографи, специалисти по сценичните костюми и други при подготовката на сценичната изява или участието си в телевизионни предавания, филми и др., като дискутира с тях възможностите и представя собственото си мнение. Танцьорът се подготвя самостоятелно за всяка роля с педагог-репетитор, като заучава движенията в тяхната последователност, репетира ги, хармонизира движенията с музиката, повтаря отделните движения и части от танца до постигане на лекота и хармония. Информира се за особеностите на епохата и мястото, в които се развива пресъздаваното действие, за да може да пресъздаде конкретния образ. Поддържа и развива физическата си форма, като спазва подходящ режим на подготовка, хранене и почивка. Танцьорът участва в репетиции на отделни фрагменти или на цялото представление заедно с останалите изпълнители, хореографа и репетитора. Танцьорът проучва възможностите и участва в майсторски класове и семинари.

Възможно работно време – Репетициите и сценичните изяви се осъществяват както през деня, така и късно вечер.

Възможни контакти – Танцьорът взаимодейства с хореографи, педагози-репетитори, сценографи, гримьори, фотографи, специалисти по сценичните костюми и други при подготовката на сценичната изява или участието си в телевизионно предаване, филм и др., като дискутира с тях възможностите и представя собственото си мнение.

Полезна информация – За успешната си професионална реализация танцьорът трябва да поддържа добра физическа форма.

Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Танцьорите работят както в професионални танцови формации, така и самостоятелно.

Възможности за допълнителни придобивки – Възможни са пътувания до интересни дестинации във връзка със сценичните изяви.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Необходимо е танцьорът винаги да бъде в отлична физическа форма.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Музикално-сценични изкуства.

Организации, в които може да се търси реализация – музикални театри, танцови формации и ансамбли, на сцената, в увеселителни заведения, вариетета и др.

Длъжности, които могат да се заемат: • Фолклорист • Танцьор • Специалист, танцово изкуство

  • Фолклорист
  • Танцьор
  • Специалист, танцово изкуство

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Танцьор”, имат възможност за повишаване на квалификацията си впоследствие курсове и семинари, организирани от обучаващи институции и др. След завършено средно образование, придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, а впоследствие и „магистър“ в системата на висшето образование. След придобиване на допълнителна квалификация, танцьорът може да се развива като хореограф и художествен ръководител.

Професионални сдружения и организации – Съюз на музикалните и танцови дейци http://www.ubmd.org

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Танцьорът трябва да притежава определени физически данни и умения, за да може да танцува: скок, въртеливост, силно стъпало, устойчиви колене, еластична мускулатура, гъвкаво тяло и др. Трябва да умее да импровизира, да проявява артистичност и усет към музика и ритъм, да оказва въздействие с движението си и цялостното си излъчване върху аудиторията. Да има пространствена ориентация, добра визуална памет, да умее да се приспособява към различна среда (в съответствие с епохата, в която се развива действието), да може да се справя с критична или неочаквана ситуация по време на сценична изява. Танцьорът трябва да има добра физическа и психическа издръжливост, защото се налага в процеса на работа дадено движение, фрагменти или части от танц да бъдат повтаряни многократно.

Необходими знания и умения – умение за пресъздаване на различни образи; умение за танц с музика и партньори; умение за пресъздаване на различни епохи; изпълнение на различни движения. Умението за работа в екип е решаващо при подготвяне на спектакъл.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В училища по изкуства към Министерството на културата и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – История на изкуството, Български танци, Модерни танци, История на танца, Исторически танци, Характерни танци, Репертоар, Практика на професията и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]