Център за
професионалнo обучениe

Хармония

Целта ни е да постигнем качествено професионално обучение

Център за професионално обучение към „Хармония 1” ООД провежда професионални обучения по 361 специалности от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО).

Формите на обучения са дневна или дистанционна

Всеки месец нова група

Форми на обучение – дневна или дистанционна

Всеки месец нови групи

Стартираме обучения по професия Техник по очна оптика специалност Очна оптика от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Техник по очна оптика специалност Очна оптика от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Техник по очна оптика специалност Очна оптика от 05.08.2021 година

Прочетете повече…

Стартираме обучения по професия Асистент на лекар по дентална медицина специалност Асистент на лекар по дентална медицина от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Асистент на лекар по дентална медицина специалност Асистент на лекар по дентална медицина от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Асистент на лекар по дентална медицина специалност Асистент на лекар по дентална медицина от 05.08.2021 година

Прочетете повече…

Стартираме обучения по професия Строителен техник специалност Строителство и архитектура от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Строителен техник специалност Строителство и архитектура от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Строителен техник специалност Строителство и архитектура от 05.08.2021 година

Прочетете повече…

Стартираме обучения по професия Техник – лесовъд специалност Горско стопанство и дърводобив от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Техник – лесовъд специалност Горско стопанство и дърводобив от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Техник – лесовъд специалност Горско стопанство и дърводобив от 05.08.2021 година

Прочетете повече…

Стартираме обучения по професия Ветеринарен техник специалност Ветеринарен техник от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Ветеринарен техник специалност Ветеринарен техник от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Ветеринарен техник специалност Ветеринарен техник от 05.08.2021 година

Прочетете повече…

Стартираме обучения по професия Електротехник специалност Електрически инсталации от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Електротехник специалност Електрически инсталации от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Електротехник специалност Електрически инсталации от 05.08.2021 година

Прочетете повече…

Стартираме обучения по професия Техник по транспортна техника специалност Автотранспортна техника от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Техник по транспортна техника специалност Автотранспортна техника от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Техник по транспортна техника специалност Автотранспортна техника от 05.08.2021 година

Прочетете повече…

Стартираме обучения по професия Оперативен счетоводител специалност Оперативно счетоводство от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Оперативен счетоводител специалност Оперативно счетоводство от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Оперативен счетоводител специалност Оперативно счетоводство от 05.08.2021 година

Прочетете повече…

Стартираме обучения по професия Агроеколог специалност Агроекология от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Агроеколог специалност Агроекология от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Агроеколог специалност Агроекология от 05.08.2021 година

Прочетете повече…

Стартираме обучения по професия Помощник – възпитател специалност Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Помощник – възпитател специалност Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Помощник – възпитател специалност Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца от 05.08.2021 година

Прочетете

Тези, както и още новини, можете да прочетете в нашия блог.

ВСЕ ПО-МАЛКО ЩЕ ЗАВЪРШВАТ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДО 2025 Г.

ВСЕ ПО-МАЛКО ЩЕ ЗАВЪРШВАТ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДО 2025 Г.

През следващите години броят на завършилите висше образование български граждани ще продължи да намалява. Очаква се между 2021 и 2025 г. да се дипломират 239 хил. абсолвенти. Това е спад от 9% спрямо 263 хил. успешно приключили следването си в периода 2016-2020 г. Прогнозата е броят на завършилите да се стабилизира след 2025 г. Т

ова е записано в Националната карта на висшето образование в Република България, която кабинетът прие днес.

До 2025 г. броят на действащите студенти на национално равнище ще остане стабилен, дори е възможно известно покачване. Заради значителните промени в приема през последните години обаче ще продължи процесът на ребалансиране на броя на студентите по професионални направления. Най-голям спад в абсолютния брой се очаква в „Икономика“ (с около 2400 студенти). В процентно изражение най-сериозно ще е намалението в „Туризъм“ (16%). Най-много ще се увеличи броят студенти в „Педагогика на обучението по … „ (с близо 1700). В процентно изражение най-висок ръст се очертава в „Материали и материалознание“ – 86% и „Химични технологии“ – 40%.

Разместване между професионалните направления ще има в броя на завършилите. Най-голямо увеличение през следващите пет години се очаква в „Теория и управление на образованието“ – 76%, „Материали и материалознание“ и „Педагогика на обучението по …“ – 45%. Най-голям спад ще има в „Животновъдство“ – 41%, „Металургия“ – 39%, „Социални дейности“ и „Туризъм“ – 32% и „Икономика“ – 31%.

Освен че съдържа прогноза за промените в броя на студентите и на завършилите през следващите пет години, Националната карта на висшето образование в Република България на първо място дава информация за актуалната профилна и териториална структура на висшето образование в страната. Документът идентифицира регионалните потребности за развитие на висшето образование в зависимост от демографския потенциал и състоянието на пазара на труда в различните райони в страната. Той определя групи професионални направления, специалности от регулираните професии и висши училища в зависимост от съответствието между профила на предлаганите от университетите образователни услуги и търсенето от страна на кандидат-студентите, както и в зависимост от реализацията на завършилите на националния пазар на труда.

По време на едномесечното обществено обсъждане на Картата са получени положителни становища от всички министерства, от работодателски организации и множество университети. Те отчитат важността на документа като инструмент за анализ на профилната и регионална структура на висшето образование в България, като предлагат и редица допълнения. Повечето предложения са отчетени в одобрения от правителството вариант. Отразена е например спецификата при военните висши училища и при някои професионални направления като „Транспорт корабоплаване и авиация“, при които относително голям дял от завършилите намират професионална реализация извън България.

Националната карта на висшето образование в Република България ще се актуализира всяка година. Така ще се идентифицират промените в необходимостта от специалисти във всеки регион. Ще се отчита наличният ресурс от преподаватели и кандидат-студенти, както и възможностите за привличане на чуждестранни студенти и на българи, живеещи в чужбина.

В съчетание с данните от Рейтинговата система на висшите училища в България, картата на висшето образование ще се използва при вземането на решения за разкриване на нови висши училища, факултети или филиали. Тя ще помага за насърчаване или контролиране на броя на местата в определени направления и региони. Целта е мрежата от университети да се развива балансирано и да отговаря на реалните нужди на регионите и на прогнозите на пазара на труда.

Източник: МОН

МАТУРАТА ПО ПРОФЕСИЯ СТАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

МАТУРАТА ПО ПРОФЕСИЯ СТАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

За първи път през следващата учебна година всички дванадесетокласници, които изучават професия, ще положат втори задължителен държавен изпит по теория за придобиване на професионална квалификация. Досега те можеха да избират дали да се явят на втора матура по общообразователен предмет или по професия. Изпитът ще бъде на 20 май 2022 г.

Това предвижда проект на заповед за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) през учебната 2021-2022 година, който е публикуван за обществено обсъждане.

Задължителният ДЗИ по български език и литература е планиран за 18 май 2022 г., а вторият задължителен ДЗИ – за 20 май 2022 г. Учениците могат да се явят на допълнителна матура по предмет по избор в дните от 26 май до 3 юни 2022 г.

Пролетната ваканция за учениците от първи до XI клас ще е от 1 до 10 април включително. Дванадесетокласниците ще почиват от 7 до 10 април. Коледната ваканция за всички ще е от 24 декември 2021 г. до 3 януари 2022 г.

В проекта са посочени още неучебните дни в системата на предучилищното и училищното образование, както и началото и краят на втория учебен срок. По традиция учениците от I до III клас приключват занятията в края на май, от IV до VI – в средата на юни, а  от VII до XI – в края на юни.

Извън 25 май, който е неучебен, но присъствен ден, за неучебни са предвидени и дните, в които ще има задължителни ДЗИ и национални външни оценявания в края на VII и на X клас.

Изпитът от националното външно оценяване в края на IV клас по български език и литература е насрочен за 26 май 2022 г., а този по математика – за 27 май 2022 г. И двата дни ще са учебни. Директорите могат да променят седмичното разписание, за да организират изпитите.

Оценяването по български език и литература и по математика в края на VII клас и в края на X клас е съответно на 14 юни и на 16 юни 2022 г.

Изпитите по желание по чужди езици и за оценяване на дигиталните умения в X клас ще са непосредствено след тях в учебни дни.

С проектите на заповеди можете да се запознаете ТУК. Становища по тях ще се събират до 19 август 2021 г., включително.

Източник: МОН

1,8 МЛРД. ЛВ. ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1,8 МЛРД. ЛВ. ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Близо 1,8 млрд. лв. за образование и наука са заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост на България. Основните приоритети в сектора са създаване на STEM среда във всички училища в страната, модернизиране и изграждане на нови образователни институции, включително на детски градини в общините с недостиг на места, както и на центрове за личностно развитие на ученици и младежи. Предвижда се също финансиране на научна и иновативна дейност в БАН и изследователските университети и др.

Повече от 1,3 млрд. лв. са за образователни проекти. Те ще бъдат осигурени изцяло от ЕС. Очаква се европейските средства за наука да привлекат и допълнително частно финансиране.

Всички дейности за образование и научни изследвания, финансирани по Плана, са с хоризонт до средата на 2026 г.

Малко над 576 млн. лв. са предвидени за създаване на национална STEM система. От тях 20,8 млн. лв. са разчетени за изграждане и оборудване на Национален STEM център като централно звено за обучение на учители. В него се планира изграждане на 10 лаборатории по STEM науки и 10 зали за обучение по STEM. Целта е учителите да придобият практически умения за разработване и прилагане на иновативни учебни часове, въвеждане на нови интегрирани учебни предмети (кръгова икономика, изкуствен интелект и неговите приложения, роботика и др.) и въвеждане на нови методи на преподаване.

Още 17,7 млн. лв. са заделени за три регионални STEM центъра в съществуващите бази на Националните детски комплекси в с. Ястребино и в с. Ковачевци и Олимпийския център „Св. Иван Рилски“ в Хисаря. Основната част от средствата за STEM системата са предвидени за училищата, които досега не са финансирани по националната програма на Министерството на образованието и науката (МОН) за изграждане на STEM среда. Нови 1980 училища в страната ще могат да изградят STEM кабинети. Сумите ще се отпускат според броя на учениците и варират от 50 хил. лв. за най-малките училища с до 50 деца до 600 хил. лв. за най-големите – с над 1000 деца. За други 263 училища в страната, които вече са финансиране по националната програма на МОН, са предвидени малко над 36 млн. лв. за разширяване на STEM средата.

Планът предвижда над 93,6 млн. лв. за изграждане на високотехнологични класни стаи. Сумите, за които ще могат да кандидатстват училищата, отново ще зависят от броя на децата и варират от 10 хил. лв. за най-малките училища до 80 хил. лв. за най-големите. Тук са предвидени за финансиране 2243 училища.

Най-голямото перо за образование в Плана се предвижда за модернизиране на образователните институции за качествена среда за учене и иновации – близо 680 млн. лв. От тях 380,4 млн. лв. са за ремонт, обновяване и оборудване на 73 детски градини и 94 училища. Двадесет и четири професионални училища ще се превърнат в интердисциплинарни учебни центрове за обучение в приоритетни икономически сектори с акцент върху дигитализацията и зелените технологии. Ще се наблегне върху връзката с интелигентната специализация и надграждането на традиционните индустрии (транспорт, селско стопанство, производство и т.н.) за дигитална и зелена трансформация. Ще се подкрепят също нововъзникващи индустрии като зелена енергия, роботика, производство на електрически превозни средства и др.

За изграждане на нови 10 детски градини и 10 училища в общини, в които има недостиг на места, са предвидени 76.5 млн. лв. Планира се да се отворят около 2000 нови места в детските градини и още толкова в училищата.

Друг приоритет е програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации. Тук средствата са 411 млн. лв. Близо 240 млн. лв. ще отидат в изследователските висши училища. До дни Министерският съвет ще одобри първия списък с изследователските университети. Планира се те да получават субсидия за научна и иновационна дейност в размер до 40% от тази за обучение. Останалите висши училища също ще получат средства за тази цел от националния бюджет.

Над 52 млн. лв. са предвидени за повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии. Ще се развиват Единният център за иновации и Центърът за обучение на БАН. Подсиленият Единен център за иновации ще служи като координиращо звено за връзките на институтите на БАН с бизнеса.

Научните организации и изследователските университети ще получават предвидените средства за научни изследвания и иновации, след като изпълнят определени индикатори за постигнати резултати.

източник МОН

Съветът на ЕС по заетост и социална политика прие Препоръка за създаване на Европейска гаранция за детето

Съветът на ЕС по заетост и социална политика прие Препоръка за създаване на Европейска гаранция за детето

ъветът на Европейския съюз по заетост и социална политика прие единодушно Препоръката за създаване на Европейска гаранция за детето. Целта на инициативата е преодоляване на детската бедност чрез инвестициите в децата и техните семейства. В заседанието, което се проведе на 14 юни в Люксембург, участва заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев.

В изказването си той акцентира върху значението на документа за намаляване на бедността и социалното изключване на децата чрез осигуряване на достъп до качествени и достъпни услуги за образование, здравни грижи, здравословно хранене и жилищно настаняване. България е сред държавите членки, които в сътрудничество с УНИЦЕФ и Европейската комисия изпълняват пилотен проект за прилагане на Европейската гаранция за детето, насочен към децата с увреждания и затруднения в развитието и към децата от семейства в неравностойно положение, включително ромски деца от уязвими общности.

Чрез него ще се разшири достъпът и подобри качеството на 4 вида услуги – патронажна грижа на семейства с малки деца, ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието, приобщаващо предучилищно образование, както и услуги за превенция и подкрепа. Дейностите ще се изпълняват в 10 общини в областите Бургас, Сливен и Стара Загора. По този начин ще се окаже подкрепа за над 6 500 деца и родители.

По време на заседанието бяха проведени  два ориентационни дебата, посветени на последващите действия на Съвета на ЕС по заетост и социална политика във връзка със социалната среща на върха в Порто и новите предизвикателства пред социалния диалог и колективното договаряне. Обсъдени бяха и предложенията за Директива за адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз, Директива за предприемане на задължителни мерки за прозрачност на заплащането и Директива за равното третиране, по които България подкрепи представените от Португалското председателство доклади за напредъка.

Вижте какво казват нашите курсисти за обученията ни!​

Какво казават нашите курсисти за нас!

Вижте какво казват нашите курсисти за обученията ни!​

725010 Техник по очна оптика. 7250101 Очна оптика

725010 Техник по очна оптика. 7250101 Очна оптика

От малък нося очила за коригиране на зрението и винаги ми е било интересно как се как се става оптик. Поради тази причина, след завършване на средното ми образование реших, че би било интересно да получа специализирано обучение в тази област и поради това започнах да търся къде се учи за оптик. Открих, че обучение за техник по очна оптика се предлага от Центъра за професионално обучение Хармония. Обучението по професията бе интересно и след успешно положения държавен изпит по теория и практика, получих свидетелство за професионална квалификация и вече упражнявам професията оптик.

724010 Асистент на лекар по дентална медицина. 7240101 Асистент на лекар по дентална медицина

724010 Асистент на лекар по дентална медицина. 7240101 Асистент на лекар по дентална медицина

Всеки, които посещава специалист по дентална медицина желае посещението му да е колкото се може по-кратко, а моята история с посещения при зъболекарите бе доста дълга. За голяма радост обаче, дискомфортът ми от посещенията бе намален от присъстващия асистент по дентална медицина. Това бе една от причините да продължа обучението си след завършване на образованието си в Центъра за професионално обучение Хармония, където успешно завърших обучението за асистент по дентална медицина, и след това бързо и лесно си намерих работа като дентален асистент.

582010 Строителен техник. 5820101 Строителство и архитектура

582010 Строителен техник. 5820101 Строителство и архитектура

Когато проучвах възможностите за реализация като строителен техник, открих, че ЦПО Хармония предлага задочно обучение за строителен техник трета степен по специалност Строителство и архитектура. Описанието бе доста привлекателно и без да обмислям много се записах. Останах доста доволна от предоставеното ми обучение, защото научих много полезни неща за професията, който днес след завършването ми използвам непрекъснато при изпълнение на трудовите ми задължения.

623010 Техник-лесовъд. 6230102 Горско стопанство и дърводобив

623010 Техник-лесовъд. 6230102 Горско стопанство и дърводобив

Работя в държавното горско стопанство благодарение на завършеното обучение в ЦПО Хармония. Макар и доста случайно, преди около две години се записах в специалност Горско стопанство и дърводобив. Обучението мина почти неусетно и за малко повече от една година успях да положа всички изпити, включително и държавните изпити по теория и практика. Така по една случайност, завърших за техник-лесовъд, което ми позволи веднага да започна работа в горското стопанство в моя град.

640010 Ветеринарен техник. 6400101 Ветеринарен техник

640010 Ветеринарен техник. 6400101 Ветеринарен техник

Любовта към животните провокира в мен интерес от намирането на професия, която да ме доближи максимално до тях. След направено кратко проучване, реших да се запиша за обучение за ветеринарен техник (код на специалността 6400101) в Център за професионално обучение Хармония. Ветеринарното обучение бе интензивно и пълноценно, поради което държавните изпити по теория и практика по професията ветеринарен техник не ме затрудниха и получих свидетелство за професионална квалификация. Само две седмици след това успях да започна работа по специалността си в една ветеринарна клиника.

522010 Електротехник. 5220109 Електрически инсталации

522010 Електротехник. 5220109 Електрически инсталации

Близки познати на семейството ми имат строителен бизнес и малко преди да завърша средното ми образование на едно общо събиране ме питаха, с какво мисля да се занимавам в бъдеще. Нямах конкретен отговор на въпроса и те ми предложиха да субсидират обучението ми по специалност 5220109 Електрически инсталации, тъй като за развитието на бизнеса им имаха необходимост от подобни специалисти. След кратко обмисляне на тяхното предложение, реших, че след като нямам намерения да се обучавам в университет, това би било едно добро развитие на кариерата ми. Приех и се записах в Центъра за професионално обучение Хармония, където завърших успешно и получих диплома за Електротехник, със специалност Електрически инсталации. Препоръчвам на всички, които имат желание да получат специалност да се обърнат по възможност към ЦПО Хармония, заради техния професионализъм и качество на обучението.

525020 Монтьор на транспортна техника. 5250201 Автотранспортна техника

525020 Монтьор на транспортна техника. 5250201 Автотранспортна техника

Благодаря на ЦПО Хармония за техния професионализъм и за изключителното добрата подготовка, която получих по време на обучението си в специалност Автотранспортна техника като монтьор. За по-малко от една година успях да набера всички необходими ми знания и умения, за да мога успешно да работя като монтьор на транспортна техника.

344030 Оперативен счетоводител. 3440301 Оперативно счетоводство

344030 Оперативен счетоводител. 3440301 Оперативно счетоводство

Преди няколко години завърших специализирана гимназия по финанси, но не започнах работа по специалността си веднага. Преди две години обаче се наложи да започна работа като оперативен счетоводител и установих, че имам пропуски в знанията си и поради тази причина се записах в ЦПО Хармония в специалност 3440301 Оперативно счетоводство. В рамките на 18 месеца успях да завършва образованието си и получих квалификация за Оперативен счетоводител.

621140 Агроеколог. 6211401 Агроекология

621140 Агроеколог. 6211401 Агроекология

Устойчивото земеделие получава значителна подкрепа от ЕС и днес има редица мерки за плащания по агроекология. Макар и значително по-трудно, според мен агроекологията има бъдеще в България и реших да се развивам в тази насока. Посетих ЦПО Хармония, където ми предложиха много гъвкав вариант на обучение в дистанционна форма. След малко повече от година, завърших успешно и днес с квалификацията агроеколог работя в една неголяма земеделска компанията, която специализира в агроекология.

762030 Помощник-възпитател. 7620301 Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца

762030 Помощник-възпитател. 7620301 Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца

Когато ме питаха каква искам да стана – винаги отговарях, че ще работя в детска градина и така след завършване на средното си образование се записах да уча за помощник-възпитател. Обучението по специалност Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца се проведе от ЦПО Хармония и бе на европейско ниво – добра организация и добри преподаватели. Изпитите по специалността бяха сложни, но със получените знания не представляваха никаква трудност. Сега работя в частна детска градина.

Мнения за нас:

Много благодаря на целият екип за коректното отношение и добрата организация по време на целият процес на обучение. С придобитите знания по време на обучението си намерих работа, която ме удовлетворява. Благодаря!
Курсист – Галя Алексиева
завършил Очна оптика
Доволен съм от обучението. Платформата за дистанционно обучение беше лесна за работа и на български език. Заплащането на таксата на две части беше ок за мен. С практическите присъствени обучения придобих опит и увереност в себе си. Ще се възползвам от езикови обучения.
Курсист - Станимир Георгиев
завършил Техник – лесовъд
Изпитите бяха трудни, но с четене и допълнителните консултации завърших успешно. Получих Свидетелство за професионална квалификация и с него бързо си намерих работа. Моля, пишете ако сформирате нова група за електротехник. До нови срещи.
Курсист - Иван Праматаров
завършил – строителен техник
Благодаря на екипа за индивидуалното отношение към всяко обучаемо лице. Нямах затруднения с онлайн платформата за теоретичното обучение. С Практическите обучения навлязох надълбоко в магията на цифрите и сметките.
Курсист - Тодор Савов
завършил - Оперативно счетоводство

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!