724010 Асистент на лекар по дентална медицина. 7240101 Асистент на лекар по дентална медицина

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Всеки, които посещава специалист по дентална медицина желае посещението му да е колкото се може по-кратко, а моята история с посещения при зъболекарите бе доста дълга. За голяма радост обаче, дискомфортът ми от посещенията бе намален от присъстващия асистент по дентална медицина. Това бе една от причините да продължа обучението си след завършване на образованието си в Центъра за професионално обучение Хармония, където успешно завърших обучението за асистент по дентална медицина, и след това бързо и лесно си намерих работа като дентален асистент.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]