582010 Строителен техник. 5820101 Строителство и архитектура

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Когато проучвах възможностите за реализация като строителен техник, открих, че ЦПО Хармония предлага задочно обучение за строителен техник трета степен по специалност Строителство и архитектура. Описанието бе доста привлекателно и без да обмислям много се записах. Останах доста доволна от предоставеното ми обучение, защото научих много полезни неща за професията, който днес след завършването ми използвам непрекъснато при изпълнение на трудовите ми задължения.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]