623010 Техник-лесовъд. 6230102 Горско стопанство и дърводобив

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Работя в държавното горско стопанство благодарение на завършеното обучение в ЦПО Хармония. Макар и доста случайно, преди около две години се записах в специалност Горско стопанство и дърводобив. Обучението мина почти неусетно и за малко повече от една година успях да положа всички изпити, включително и държавните изпити по теория и практика. Така по една случайност, завърших за техник-лесовъд, което ми позволи веднага да започна работа в горското стопанство в моя град.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]