725010 Техник по очна оптика. 7250101 Очна оптика

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

От малък нося очила за коригиране на зрението и винаги ми е било интересно как се как се става оптик. Поради тази причина, след завършване на средното ми образование реших, че би било интересно да получа специализирано обучение в тази област и поради това започнах да търся къде се учи за оптик. Открих, че обучение за техник по очна оптика се предлага от Центъра за професионално обучение Хармония. Обучението по професията бе интересно и след успешно положения държавен изпит по теория и практика, получих свидетелство за професионална квалификация и вече упражнявам професията оптик.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]