Козметика

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Козметик

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

815020

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Козметика

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

8150201

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Козметика – втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с прилагане на видовете услуги, предлагани в козметичната кабина и приложенията на основните козметични апарати.

Основни дейности – Основните козметични процедури, които прилага козметикът са: почистване на лицето, парна баня, масаж, поставяне на маски, обезкосмяване (депилиране), гримиране, извършване на диагностика на кожата, ексфолиация и пилинг на лицето, и др.

Отговорности и задължения – Козметикът е задължен да стерилизира инструментите, с които работи, да знае въздействието и противопоказанията за всяка процедура и да подбира правилните продукти спрямо типа кожа на клиента.

Възможно работно време – Възможност за гъвкаво или нормирано работно време в зависимост от фирмената политика на салоните за красота или другите фирми, предлагащи козметични услуги или продукти.

Възможни контакти – С клиенти, дистрибутори и производители на апаратура, инструменти, козметични суровини и лекарствени препарати. Във фризьорските и козметичните салони ‐ с работодателя, колеги бръснаро‐фризьори и масажисти.

Полезна информация: Национално сдружение на козметиците „Здраве и красота“ (НСК)
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Придобилите квалификация по професията „Козметик“ могат да упражняват професията си в козметични кабинети, козметични салони, фризьорски салони и центрове за красота, фитнес центрове на хотели, санаториуми и други обекти в сферата на услугите и туризма в обществения и частен сектор.

Възможности за допълнителни придобивки – Завършилите обучение по професията „Козметик“ ‐ втора и трета степен на професионална квалификация могат да повишават квалификацията си с цел създаване и управление на собствен козметичен салон или SPA/Wellness център.

Реализация – Завършилите обучение по професията „Козметик“ могат да се реализират в центрове за красота, предлагащи традиционни процедури по козметика; хотели и SPA центрове, развиващи идеята „Туризъм за здраве и добро самочувствие“; в екип с дерматолози и пластични хирурзи; в екип с акушери, психолози и педиатри, за да съдействат в подготовката на бъдещите майки за раждане и да извършват козметични процедури за възстановяване след раждане; в телевизионния, театралния и модния бранш.

Ресурси, с които трябва да се работи – Материали и медицински консумативи като кислородна вода, марли, спирт, козметични суровини, лекарствени препарати, кремове и лосиони; инструменти ‐ комедон, квечери, пинцети, четки за нанасяне на пудри, сенки и червила и др.; козметични апарати за вапоризация, дезинкрустация, дарсонвализация, йонофореза, епилация и др

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Фризьорски и козметични услуги.Длъжности, които могат да се заемат:

  • Гримьор
  • Маникюрист
  • Педикюрист
  • Обслужващ, сауна
  • Консултант по отслабване
  • Организатор
  • Специалист

Възможности за кариерно развитие – Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Козметик“ може да продължи обучението си за получаване на трета степен на професионална квалификация по същата или друга професия от професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“. Придобилият трета степен на професионална квалификация по професия „Козметик“ може да продължи обучението си за придобиване четвърта степен на професионална квалификация по професията „Инструктор“. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат да продължат образованието си по специалности с образователно‐квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации – Балканска асоциация на козметиците.

Полезна информация:

http://www.bnaeopc.com/ ‐ Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика“ (БНАЕМПК)

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Комуникативност, сръчност, съобразителност и гъвкавост, концентрация на вниманието и наблюдателност, коректност и прецизност.

Необходими знания и умения – Практикуващият професията „Козметик“ трябва да притежава умения за работа с хора, за планиране и организиране на дейността, за презентиране и за работа в екип.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация по професията е: завършен VII клас или основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Козметика, Рисуване, Хигиена на козметиката, Анатомия и хигиена на човека, Козметични средства, Класически и лечебен масаж, Декоративна козметика, Организация на работа в студиото за красота и др.

Изпити, които се полагат Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията

http://www.mon.bg/‐ Национални изпитни програми.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]