Декорация на органични материали

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Карвинг-декоратор

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

811110

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Декорация на органични материали

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

8111101

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Декорация на органични материали – втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за изпълнение на художествена резба върху плодове, зеленчуци и други органични материали .

Основни дейности – Карвинг‐декораторът издълбава плодове и зеленчуци в различни форми, като по този начин ги превръща в произведения на изкуството. С помощта на специални инструменти гравира цветя, птици, животни, лица на хора и други върху материала, с който работи.

Отговорности и задължения – Набавя плодовете и зеленчуците, с които ще работи и събира идеи, които да реализира.  Възможно работно време – Гъвкаво работно време, в зависимост от поетите ангажименти.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Тъй като повечето инструменти за работа са остри и опасни, карвинг‐декораторът трябва да спазва условия за безопасен труд.

Полезна информация – Карвингът, или гравирането на плодове, зеленчуци, кашкавал и други органични материали, както и на лед, е ново изкуство, което навлиза с много бързи темпове в кулинарията и става неразделна част от нея. Този вид художествена резба възниква преди много столетия в Югоизточна Азия. За удивително преобразените в най‐различни фигурки зеленчуци и екзотични плодове съвременният свят обаче е задължен преди всичко на Тайланд. Има легенди, че там на Кралските празници по време на последното за годината пълнолуние по реката пускали да плуват фенери. През 1364 г. организаторката на събитието Нанг Напомас украсила своя фенер с различни изящно резбовани плодове. Отдалеч той приличал на огромна лилия, приютила птици и други животни.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Повечето карвинг‐декоратори са майстор‐готвачи в големи хотели и ресторанти.

Възможности за допълнителни придобивки – Възможни са участия по изложби и конкурси.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Работи се с не много трайни продукти, което налага карвинг‐декораторът да работи на подходяща температура за доброто им съхранение. Той трябва да бъде максимално концентриран в работата си, тъй като допуснатите технически грешки се коригират по‐трудно.

Ресурси, с които трябва да се работи – Карвинг‐декораторите работят със специални инструменти.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Хотелиерство , ресторантьорство и кетъринг.

Организации/институции, в които може да се реализира – В хотели, ресторанти и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Готвач • Сладкар
  • Помощник‐готвач
  • Помощник‐сладкар

Възможности за кариерно развитие – Придобилите професионална квалификация по професията имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др., а също и да продължат обучението си по професии с трета степен на професионална квалификация от същото професионално направление. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно‐квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки: http://www.kaminata.net/topic‐t18188.html ‐ Информация за карвинг‐изкуството

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Творчески подход и търпение по време на работа, лична дисциплина, организираност, креативност, естетически подход, прецизност, бързина, инициативност, оперативност, издръжливост на високи натоварвания, готовност за поемане и изпълнение на трудни задачи, лоялност към работодателя/клиента и др.

Необходими знания и умения – Основно необходимо умение е прецизната работа с острите инструменти, които се използват при карвинга. Декораторите трябва да умеят да пресъздават различни образи върху материалите, които използват.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е: завършени VII клас или основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Работа с основни инструменти, използвани в карвинга; Основни техники за работа в карвинга; Изрязване на 8 вида цветя ‐ маргарити, шишарки, минзухари, астри, далии, кали, хризантеми и рози; Изрязване на флорални елементи върху тиквичка, пъпеш, тиква и диня; Изготвяне на цялостна композиция от научените по време на обучението елементи и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация ‐ теория на професията и практика на професията.

Линкове към полезна информация

http://www.mon.bg/ ‐ Професионално образование, Държавен план‐прием в държавните и общинските професионални гимназии и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни и специални училища

http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на средните училища

http://www.navet.government.bg/ ‐ Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]