Маникюр, педикюр и ноктопластика

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Маникюрист-педикюрист

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

815030

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Маникюр, педикюр и ноктопластика

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

8150301

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Маникюр, педикюр и ноктопластика – втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с предоставяне на услугите маникюр, педикюр и ноктопластика.

Основни дейности – Маникюрист‐педикюристът предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите услуги и продукти; диагностицира моментното състояние на нокътната структура и кожата на ръцете или краката, за да предложи най‐подходящата и безопасна за здравето услуга; предоставя услугите маникюр, педикюр и ноктопластика; прави козметични корекции при проблемни нокти по специално разработени методики; лакира и декорира ноктите на ръцете или краката.

Отговорности и задължения – Маникюрист‐педикюристът е длъжен да познава и прилага нормативните документи за работа с козметични препарати в обекти с обществено предназначение; дава препоръки и консултира клиента как да се грижи за ръцете и краката в домашни условия; опазва околната среда; спазва технологията на всяка услуга, гарантираща опазване здравето на клиента; грижи се за инструментите и оборудването; спазва техническите изисквания при използването на машини и съоръжения.

Възможно работно време – С нормална продължителност в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.

Възможни контакти – С клиенти, дистрибутори и производители на апаратура, инструменти и козметични суровини. Във фризьорските и козметичните салони ‐ с работодателя, колеги бръснаро‐фризьори и масажисти.

Полезна информация:

http://www.arenaofbeauty.bg/2013/bg – Международно изложение ArenaProfessional

 
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В козметични центрове, козметични салони, хотели, санаториуми, сауни, някои фризьорски салони и други обекти в сферата на услугите.

Възможности за допълнителни придобивки – Според договореностите в подписания с работодателя трудов договор.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Приятният външен вид и високата обща култура са от голямо значение за качеството на обслужване на клиентите. Предвид спецификата на професията, особено при работа в туристически центрове и круизни кораби, маникюрист‐педикюристът трябва да владее на необходимото професионално ниво чужд език.

Ресурси, с които трябва да се работи – Средствата на труда, които се използват, са медикаменти и медицински консумативи ‐ 3% кислородна вода, перхидрол, спирт, йодна тинктура, памук, марли и др.; козметични средства ‐ лакочистители и лакове в различни цветови гами и др.; инструменти ‐ големи щипки, малки щипки и пили, ножички, тъп бръснач и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Фризьорски и козметични услуги.

Организации/институции, в които може да се реализира – Маникюрист‐педикюристът упражнява дейността в салони за красота на обособени маникюрни и педикюрни работни места, в специализирани маникюр/педикюрни салони, на обособени работни станции в търговски обекти и круизни кораби или предлага услугата по домовете на клиентите.

Длъжности, които могат да се заемат

  • Маникюрист
  • Педикюрист
  • Специалист
  • Организатор дейности

Възможности за кариерно развитие – Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Маникюрист‐педикюрист“ може да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по същата или друга професия от професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“. Придобилият трета степен на професионална квалификация по професия „Маникюрист‐педикюрист“ може да продължи обучението си за придобиване четвърта степен на професионална квалификация по професията „Инструктор“. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат да продължат образованието си по специалности с образователно‐квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации: http://www.zdraveikrasota.com/ ‐ Национално сдружение на козметиците

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Маникюрист‐педикюристът трябва да умее да осъществява ефективна комуникация с клиентите, да проявява отговорност, творчество, комбинативност, дискретност, да има правилна преценка и др.

Необходими знания и умения – Да умее да взема бързо и адекватно решение при избор на най‐подходящата услуга съобразно изискванията и предпочитанията на клиента; да умее да създава различни модели на декорации, да проявява творчество и оригиналност при художественото оформяне на маникюра и педикюра, и др.

Изисквана степен на образование ‐ Входящото минимално образователно равнище за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация по професията е: завършен VII клас или основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Рисуване, Устройство и функции на кожата, Анатомичен строеж на ръцете и стъпалата, Маникюр‐педикюр, Материали и консумативи, Болести по кожата и ноктите, Ноктопластика, Организация на работа в студиото за красота и др.

Изпити, които се полагат Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията ‐ http://www.mon.bg/‐ Национални изпитни програми.

Линкове към полезна информация:

http://www.mon.bg/ ‐ Професионално образование, Държавен план‐прием в държавните и общинските професионални гимназии и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни и специални училища

http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на средните училища

http://www.navet.government.bg/ ‐ Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]