211010 Художник – изящни изкуства. 2110103 Графика

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Като всеки млад човек, аз имах желание да продължа образованието си в Националната художествен академия в специалност „Графика“. За съжаление, след две години кандидатстване без успех, реших, да продължа образованието си в друга специалност, но заедно с това търсех опции за удовлетворяване на мечтата ми. Не след дълго попаднах на информация за Центъра за професионално обучение Хармония, който предлагаше обучение по професията „Художник – изящни изкуства“, със специалност „Графика“. Записах се и не след дълго вече притежавах не само диплома, и реални знания по желаната от мен специалност.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]