214010 Дизайнер. 2140104 Аранжиране

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

След като завърших средното си образование, се насочих към получаване на професионална квалификация Дизайнер. След като посетих страницата на Центъра за професионално обучение Хармония, осъзнах, че се предлагат различни специалности по тази професия. Интересна ми се стори специалността Аранжиране, която може да ми помогне да аранжирам не само пространства и площи, но и цветя. Записах се, а обучението бе изключително интересно и сега след като успешно положих задължителните изпити за получаване на квалификация, очаквам да си намеря работа, която да е интересна и вдъхновяваща.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]