215030 Бижутер. 2150301 Бижутерия

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

След завършване на образованието ми няколко години работих различни неща, но нито една не ме удовлетворяваше. Затова реших да започна да се занимавам с бижутерия. Възникна въпросът къде се учи за бижутер? След проучване в интернет, открих, че много близо до апартамента ми, Центъра за професионално обучение Хармония предлага обучение по специалност Бижутерия. Успешно положих всички изпити, включително и държавните изпити и днес вече съм бижутер и работя в едно златарско ателие.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]