215040 Дърворезбар. 2150401 Дърворезбарство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

От няколко години се занимаван непрофесионално с дърворезбарство, но един ден реших, че това би могло да бъде моя професия. Необходимо ми бе обаче обучение по специалност Дърворезбарство, защото като самоук творец изпитвах редица ограничения на знания и умения да се развива в тази посока. Изборът ми на Центъра за професионално обучение Хармония не бе случаен, а се дължеше на препоръка от приятел, който бе посещавал обучението и ми каза, че там ще получа занаят, и ще знам как точно да обработвам дървесината, за да постигна крайната си цел. След успешно положените изпити, днес мога да заявя, че имам малък бизнес като дърворезбар.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]