344020 Данъчен и митнически посредник. 3440201 Митническа и данъчна администрация

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Желанието ми да работя в митническата и данъчна администрация изисква специална квалификация и поради тази причина още преди да завършва средното си образование започнах да се интересувам как мога да стана данъчен и митнически посредник. След препоръки от мои познати, веднага след завършването си се записах в специалност 3440201 Митническа и данъчна администрация в ЦПО Хармония, където получих много ценни знания и умения, които ми помогнаха лесно да взема изпитите по си за получаване на професионална квалификация.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]