443010 Техник геолог. 4430101 Геология и геофизика

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Моя баща е техник геолог и аз винаги съм се впечатлявал от тази професия. Това може би бе една от основните причини да се запиша в Центъра за професионално обучение Хармония в специалност Геология и геофизика. Искам да отбележа няколко важни неща за обучението ми в ЦПО Хармония; първо, предложиха ми добро обслужване и качествено образование; второ, успешното полагане на държавните изпити бе благодарение за усилията на преподавателите ми. Или с други думи, ако се колебаете къде да се запишете, изберете ЦПО Хармония.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]