443010 Техник геолог. 4430102 Хидрогеология и геотехника

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Моят сблъсък с хидрогеологията бе преди 10 години, когато на семейството ми се наложи да направи изследване на един терен за наличие на подпочвени води. Това провокира интерес в мен и една година преди да завършва средното си образование вече знаех, че искам да продължа да се обучавам в специалност Хидрогеология и геотехника. Изборът на Центъра на професионално обучение Хармония бе много лесен – първо, добро впечатление от начина на структуриране на сайта; второ, отлично обслужване; трето, много лесен достъп с обществен транспорт до там. Изборът ми се оказа много успешен и днес вече имам диплома за Техник геолог по специалност 4430102 Хидрогеология и геотехника.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]