521040 Машинен монтьор. 5210414 Металообработващи машини

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

От няколко години се опитвам да развивам малък бизнес, в които използвам металообработващи машини и много често се сблъсквам с проблем, свързан с липсата на машинни монтьори, които да отстраняват възникнали проблеми. Това ме провокира да се поинтересувам къде мога да получа необходимите знания и при необходимост сам да се справям с проблема. Открих, че обучение по металообработващи машини за професия машинен монтьор се предлага от Центъра за професионално обучение Хармония и се записах без да се колебая. След близо едногодишно обучение, положим нужните изпити и днес при необходимост мога сам да отстранявам някои проблеми с металообработващите машини.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]