521040 Машинен монтьор. 5210416 Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Близо до София има редица компании в текстилната промишленост и с оглед на намирането на работа, реших, че би било добре да се запиша в специалност Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост и да получа квалификацията машинен монтьор. Избрах Центъра за професионално обучение Хармония по-скоро случайно след като в ръцете ми попадна една тяхна брошура. Обучението бе много интересно и още по-важно подготви ме добре за държавния изпит и днес вече съм горд притежател на диплома за машинен монтьор.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]