521080 Оператор в металургията. 5210802 Металургия на цветните метали

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

След дълго професионално лутане, мой познат ме насочи към Центъра за професионално обучение Хармония, където от многобройните възможни специалности, които предлагаха аз се спрях на оператор в металургията и по-специално на Металургия на цветните метали. Имах бегла представа, какво представлява, защото мои роднини работеха в един металургичен завод и с оглед на това обучението в ЦПО Хармония ми се видя доста интересно и полезно. Държавните изпити бяха сравнително лесни и днес вече разполагат със свидетелство за оператор в металургията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]