521100 Стругар. 5211001 Стругарство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Нуждата от професионална квалификация по стругарство се подтикна да се обърна към Центъра за професионално обучение Хармония. Макар и неформално баща ми да ми бе дал уроци по стругарство имах необходимост от свидетелство за упражняване на професията, и обучението в ЦПО хармония ми предостави точно това – теоретични и практични знания и умения, в допълнение на така необходимото ми свидетелство за стругарство. След завършване на обучението веднага започнах стаж в компанията, където работи баща ми и не след дълго бях нает на постоянен трудов договор.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]