522010 Електротехник. 5220103 Електрообзавеждане на производството

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Когато започнах средното си образование в Горна Оряховица участвах в дуална форма на обучение по Електрообзавеждане на производството, но на втората година се преместихме с цялото семейство в София и там се обучавах в обикновена паралелка. Въпреки това, обаче не оставих желанието си да стана електротехник и открих, че имам възможност да получа такова обучение в Центъра за професионално обучение Хармония. Записах се в специалност Електрообзавеждане на производството и след 18 месеца вече имах необходимата професионална квалификация за електротехник.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]