525020 Монтьор на транспортна техника. 5250201 Автотранспортна техника

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Благодаря на ЦПО Хармония за техния професионализъм и за изключителното добрата подготовка, която получих по време на обучението си в специалност Автотранспортна техника като монтьор. За по-малко от една година успях да набера всички необходими ми знания и умения, за да мога успешно да работя като монтьор на транспортна техника.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]