525060 Монтьор по подемно-транспортна техника. 5250602 Подемно-транспортна техника с елетрозадвижване

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

След завършване на средното си образование започнах работа в един склад, но бързо осъзнах, че без образование след време ще имам доста здравословни проблеми, тъй като се налагаше да вдигам много тежки неща. В склада имаше редица подемно-транспортна техника с електрозадвижване, която редовно се нуждаеше от ремонт и прегледи и затова реших, че мога да стана монтьор по подемно-транспортна техника. Избрах Центъра за професионално обучение Хармония, поради добрите отзиви за него и съм много доволен от избора си. Те предлагат супер добро обучение на приемливи цени. Запишете се!

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]