525070 Техник по железопътна техника. 5250702 Подемно-транспортна, пътностроителна и ремонтна ж.п. техника

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Живея в района на Централна гара в София и от малък израснах с влаковете. Те винаги са ме впечатлявали и след като завърших средното си образование започнах работа в БДЖ. Видях, че в компанията има възможност за развитие, но ми трябваше специално образование. Записах се задочно обучение в Центъра за професионално обучение Хармония в специалност Подемно-транспортна, пътностроителна и ремонтна ж.п. техника. Препоръчвам на всеки, които има желание да се развива да избере обучение в ЦПО Хармония, защото не само получих много важни знания, но и отношение на обучители и служители към курсантите бе изключително. Днес вече работя като Техник по железопътна техника.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]