525120 Работник по транспортна техника. 5251202 Автотенекеджийство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Кандидатствах за работа в един сервиз, но там ми казаха, че ще ме наемат, ако им покажа диплома по Автотенекеджийство. На следващия ден се записах в Центъра за професионално обучение Хармония и започнах обучението си. Благодарен съм, че за много кратко време успяха да ми предоставят цялото необходимо ми знание и умения за работа като автотенекеджия и след 6 месеца вече работех в сервиза.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]