542070 Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия. 5420701 Производство на обувни изделия

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Моя баща е обущар и от него знаех някои неща за професията и когато завърших средното си образование реших да продължа семейната традиция. Потърсих информация в интернет къде мога да получа такова образование и от няколкото центрове се спрях на ЦПО Хармония, поради удобството за пътуване, но се оказа, че освен това те предлагат много добро образование по професията Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия. Благодарение на преподавателите, успешно завърших специалност Производство на обувни изделия и днес професионално се занимавам с това.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]