542120 Обущар. 5421201 Обущарство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Макар, че днес може да си купите не много скъпи обувки и да нямате желание да ги поправяте, все още много хора се обръщат към услугите на обущар за по-скъпите си обувки. Така един ден след завършване на средното си образование реших да се пробвам да стана обущар. Изборът на ЦПО Хармония за обучаваща институция не напълно случаен, но се оказа много добър. Получих полезни знания и умения, придружени с колегиално отношение към курсантите. Горещо препоръчвам, ако имате необходимост от някаква квалификация да се обърнете към тях за помощ.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]