543020 Оператор в дървообработването. 5430201 Производство на мебели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Търсех професия в сферата на дървообработването и по случайност се спрях на специалността Производство на мебели. Процесът на обучение в ЦПО Хармония бе изключително приятен, а знанията много полезни. Обучителите представяха материала по много атрактивен начин с много примери, което ми е много полезно днес, когато вече работя в една мебелна компания. След завършването си получих квалификация с професия Оператор в дървообработването.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]