543090 Работник в дървообработването. 5430904 Производство на плетени изделия от дървесина

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Интересът ми към производството на плетени изделия от дървесина е свързан с една традиция в семейството, но за съжаление аз нямам уменията за изработването на подобни изделия. Затова се обърнах за помощ към ЦПО Хармония, където видях, че предлагат такова обучение. Те ми казаха, че подобен курс ще се организира след 2 месеца и ако имам желание могат да се запиша. Обучението бе интересно и полезно за мен и днес гордо мога да заявя, че със завършената специалност Производство на плетени изделия от дървесина, ще мога да спазя семейната традиция.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]