543090 Работник в дървообработването. 5430906 Производство на мебели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

След завършване на средното си образование исках да продължа да уча нещо, но заедно с това исках да не много дълго обучение, защото се налагаше да започна работа скоро. Приятел ми предложи да се запишем в ЦПО Хармония, в специалността Производство на мебели, което обучение следваше да отнеме не повече от шест месеца. Записахме се и не усетихме как завършихме. Поздравявам ЦПО Хармония за добрата организация и им благодаря за представената възможност да получим добро образование.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]