543100 Организатор в дървообработването и производството на мебели. 5431001 Мебелно производство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Притежавам компания за мебелно производство и от дълго време имам проблеми с намирането на добре образовано лице, което да е с квалификацията Организатор в дървообработването и производството на мебели. Затова реших да се обърна към ЦПО Хармония, които към онзи момент организираха обучени по специалността Мебелно производство. Много им благодаря за оказаното от тях съдействие, защото ми помогнаха да намеря точния човек за моята компания от средите на техните курсанти.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]