621050 Животновъд. 6210503 Овцевъдство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Семейството ми има мандра, но през последните години все по-трудно намираме качествено овче мляко и решихме да инвестираме и да започнем да отглеждаме овце, за задоволяване на нуждата си от мляко. Така изборът на специалност Овцевъдство за мен не бе случаен, а ЦПО Хармония избрах, поради удобството на местоположението на центъра. Благодаря на ЦПО Хармония и най-вече на преподавателите ми за ценните знания и на приятелското им отношение към нас. Сега след като вече имам сертификат за завършена квалификация Животновъд ще кандидатствам за финансиране на стартиране на бизнес с отглеждането на овце.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]