621050 Животновъд. 6210507 Пчеларство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Исках да се занимавам любителски с пчеларство, но при все това то е много специфична дейност и изисква много познания. Затова се записах в ЦПО Хармония в специалност Пчеларство, където получих основата на пчеларството и много ценни съвети как да отглеждам и развивам кошерите си. Благодаря много за знанията, които ми предоставиха и за личните съвети от някои от преподавателите ми, които се оказаха безценни са мен.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]