621140 Агроеколог. 6211401 Агроекология

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Устойчивото земеделие получава значителна подкрепа от ЕС и днес има редица мерки за плащания по агроекология. Макар и значително по-трудно, според мен агроекологията има бъдеще в България и реших да се развивам в тази насока. Посетих ЦПО Хармония, където ми предложиха много гъвкав вариант на обучение в дистанционна форма. След малко повече от година, завърших успешно и днес с квалификацията агроеколог работя в една неголяма земеделска компанията, която специализира в агроекология.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]