624010 Техник – рибовъд. 6240101 Рибовъдство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Семейството ми спечели концесия за един язовир, където се отглеждат аквакултури, и за да развиваме бизнеса си се наложи да се преквалифицирам. Записах специалност Рибовъдство в ЦПО Хармония, с квалификация техник-рибовъд. Искрени благодарности за организираното обучение от центъра, защото без знанията, които те ми дадоха в областта на отглеждането на аквакултури, вероятността семейството ми да загуби от концесията на язовира бе много голяма.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]