640010 Ветеринарен техник. 6400101 Ветеринарен техник

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Любовта към животните провокира в мен интерес от намирането на професия, която да ме доближи максимално до тях. След направено кратко проучване, реших да се запиша за обучение за ветеринарен техник (код на специалността 6400101) в Център за професионално обучение Хармония. Ветеринарното обучение бе интензивно и пълноценно, поради което държавните изпити по теория и практика по професията ветеринарен техник не ме затрудниха и получих свидетелство за професионална квалификация. Само две седмици след това успях да започна работа по специалността си в една ветеринарна клиника.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]