762030 Помощник-възпитател. 7620301 Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Когато ме питаха каква искам да стана – винаги отговарях, че ще работя в детска градина и така след завършване на средното си образование се записах да уча за помощник-възпитател. Обучението по специалност Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца се проведе от ЦПО Хармония и бе на европейско ниво – добра организация и добри преподаватели. Изпитите по специалността бяха сложни, но със получените знания не представляваха никаква трудност. Сега работя в частна детска градина.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]