811010 Хотелиер. 8110102 Организация на дейностите в места за настаняване

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Винаги съм искала да работя в туристическата индустрия и когато завърших средното си образование се записах в курс за обучение по специалността Организация на дейностите в места за настаняване. Без получените знания от обучението си в ЦПО Хармония, трудно бих могла да си намеря работа в хотелиерството, но днес без проблем, ако се налага мога да си намеря работа.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]