812010 Организатор на туристическа агентска дейност. 8120102 Селски туризъм

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Живея в едно от селата в България, което обаче за разлика от много други не запада, а успешно развива селски туризъм. За да могат да остана и аз да живея и работя в селото се записах да уча в ЦПО Хармония в специалността Селски туризъм. Обучението бе на ниво, обучителите бяха много ерудирани и ни дадоха важни насоки за развитието на селския туризъм. Така след завършването си, могат да споделя, че и аз ставам част не само от развитието на селския туризъм в България, но и на развитието на моето село изобщо.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]