813010 Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност. 8130101 Спортно-туристически дейности

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Още от средното си образования бях спортна натура и така за мен бе много естествено да избера професия, която да е свързана със спорта. Спрях се на предлаганата специалност Спортно-туристически дейности от ЦПО Хармония. Обучението разшири кръгозора ми да професията, даде ми насоки за развитие, а преподаватели освен знания, ни дадоха и ценни лични съвети. Така без много затруднения положим всички изпити и днес съм Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]