815010 Фризьор. 8140101 Фризьорство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Още преди да завърша средното си образование бях решила да стана фризьор, но за да упражнявам професията си ми бе необходимо удостоверение за фризьор. Доверих се на ЦПО Хармония, защото ми бяха казали, че имат много добра организация на обучението и добре учители. Така след няколко месеца, успешно завърших обучението и започнах работа по професията Фризьорство. Благодаря на центъра за доброто им обучение.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]