851010 Еколог. 8510101 Екология и опазване на околната среда

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Работя в един голям завод и преди около година разбрах, че в скоро време назначения еколог му предстоеше пенсиониране. Работата е интересна, с много добри придобивки, но за да се кандидатирам имах нужда от диплома за еколог. Изключително много ми помогна ЦПО Хармония, където записах специалност Екология и опазване на околната среда. За малко повече от година, успешно успях да положа всички изпити, включително и държавните изпити по теория и практика и когато му дойде времето със дипломати се кандидатирах за позицията и получих работата.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]