От понеделник, 21 февруари, присъственият учебен процес във висшите училища

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

От понеделник, 21 февруари, присъственият образователен развой във висшите учебни заведения, с изключение на при използване на “ зелен документ “ , се позволява и при осъществяване на следните условия:
въведено е образование по график, при което не се позволява по едно и също време осъществяване на на практика или семинарни извършения на повече от 50% от групите, както и разбъркване на групи създадена е организация за осъществяване на лекции при 50% претовареност на помещенията
Облекчаването провеждането на присъствения образователен развой във висшите учебни заведения е планувано в заповед на министър Сербезова, издадена през днешния ден.
Задължително остава условието за носене на защитна маска от студентите и преподавателите, както и постоянно проветряване на всеки час и стерилизация на пространствата.
Студентите упорстват за възобновяване на образователните занятия в най-кратък период и за гъвкави ограничения за присъственото образование
Настояваме и за опция студенти, докторанти, курсанти и специализанти да вършат безвъзмездни антигенни тестове

Източник: news.bg

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]