Стартираме обучения по професия Моделиер – технолог на обувни и кожено – галантерийни изделия специалност Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия от 04.04.2022 година

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Стартираме обучения по професия Моделиер – технолог на обувни и кожено – галантерийни изделия специалност Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия от 04.04.2022 година