Стартираме обучения по професия Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации специалност Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна от 04.04.2022 година

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Стартираме обучения по професия Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации специалност Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна от 04.04.2022 година