Стартираме обучения по професия Спасител при бедствия аварии и катастрофи специалност Търсене спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи от 04.04.2024 година

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Стартираме обучения по професия Спасител при бедствия, аварии и катастрофи специалност Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи от 04.04.2024 година