Стартираме обучения по професия Техник-технолог по поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост специалност Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранителновкусовата промишленост от 04.04.2022 годи

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Стартираме обучения по професия Техник-технолог по поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост специалност Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранителновкусовата промишленост от 04.04.2022 годи

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]