Учебен План 2140103 Театрален грим и перуки

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Дизайн Код: 214
Професия Дизайнер Код: 214010
Специалност Театрален грим и перуки Код: 2140103
Степен на професионална квалификация трета  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: Теория и история на изкуствата; Развитие на стиловете през вековете; Развитие на естетическия критерий; Съвременни модни тенденции.

 

Съдържание на дизайнерски проекти, чертежи и скици.

Драматургия;Изобразителни изкуства; Съвременни модни тенденции.

Видове технологии; Технологични изисквания за изпълнение на всякаоперация; Основни счетоводни дейности.

Възможности и качества наинструментите и пособията за гримиране; Състав и качества на материалите за гримиране; Анатомия и пластика на човешкото лице и тяло; Изобразителни възможности на цветовете и формите; Развитие на грима и козметиката през вековете; Хигиенни и технически изисквания за грим.

Приложимост на перукерските инструменти и пособия; Качества и свойства на материалите за перукерство; Използване на фризьорски материали и пособия; История на перукерството иприческите; Хигиенни норми

Структура и свойства на  живата човешка коса; Приложимост на фризьорските инструменти; Качества и използваемост на фризьорските материали; Исторически стилове в прическата; Здравословни и безопасни

Норми

Материали за изработване на обемни форми; Видове бои: темперни, акрилни; Лепила – постно (тапетно, туткал), акрилатно, полипропиленово, силиконово и др.; Пълнители и опостнители; Инструменти – различни

Видове четки и специфичната им употреба, валяци, тампони; Начини за имитация на различни материали.

Нормативна уредба в отрасъла; Организация и планиране на дейността в малко предприятие (ателие); Организация на дейността в театър, кино, телевизия.

Специфични програмни продукти; Съвременни средства за проектиране, обработване, представяне и комуникация; Термини по специалността

На чужд език.

Здравословни и безопасни условия на труд; Начини за безопасна работа с инструменти и материали; Правила при работа с лесно запалими материали.

Умения за: Намиране на информация от различни източници; Анализ на информацията.

Анализ на готов проект; Извличане на информация от проект; Изработка на технологично издържано изделие въз основа на проект.

Използване на информация, получена по различен начин;Рисуване и моделиране

Рационално подреждане на етапите при изработка и изпълнение на грим иперуки; Разчет на материалите; Постигане на качество при изпълнение на грим и при изработка на перукерски изделия; Калкулиране на стойности; Откриване и отстраняване на дефекти.

Изпълнение на грим върхучовешко лице и тяло за: – всекидневието; – сцена (театър, опера, балети др.);- телевизия и кино;- фестивали и карнавали;

– модни представяния.

Манипулации при обработка на коса; Изработка на кройки и монтюри за перуки и перукерски изделия; Основни техники за прикрепване на косъм -кнюпфане, трес; Фризиране на перуки и перукерски изделия; Монтиране на перука и/или перукерски изделия върху глава и лице; Вграждане на малки перукерски форми към собствена коса

Изработка на прическа от жива коса.

Работа с различни материали и инструменти; Имитация на различни материали.

 

Умения за създаване на адекватни условия за труд в ателие; Планиране и организиране на дейност; Работа в екип извън ателие; Предприемачество.

Проектиране, обработване и представяне на художествена творба със специализирани програмни продукти; Работа със съвременни средства за комуникация притърсене на информация и изготвяне на проект; Намиране и ползване на необходимата информация в каталози, справочници и друга литература на български или чужд език.

 

Правилно използване на лични предпазни средства; Безопасна работа с материали, инструменти и машини; Безопасна работа със средствата за противопожарна защита; Оказване на долекарскапомощ и бързо и правилно реагиране при трудова злополука; Правилно реагиране при бедствия и аварии.

Компетентности: Извлича информация от драматургичен материал, произведения наизкуствата, печатни произведения и други източници.

Разчита дизайнерски проекти, чертежи и скици.

Изработва проекти за грим и перуки.

Създава технологичен модел за изработване на грим и перуки.

Гримира човешко лице и тяло.

Изработва перуки и перукерски изделия

Прави прически от жива коса

Изработва бутафорни аксесоари по различна технология.

Организира и планира дейността си в цялостния процес на създаване на сценичен продукт – на техническа конференция, в ателие, на сцена, на снимачна площадка.

Използване на информационни и комуникационни технологии.

Изпълнява всички задачи при спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

 

 

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията – английски език
Информационни и комуникационни технологии
Рисуване
Перспектива
Пластична анатомия
Компютърна графика
История на изкуството
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Театрален грим и перуки

64

Аксесоари

32

Скулптура

16

Живопис
Фризьорство
История на грима и прическата
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Театрален грим и перуки
Скулптура
Аксесоари
Фризьорство
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Фризьорство
Фризьорство теория
Фризьорство практика
Перспектива
Перспектива теория
Перспектива практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!